De planner in Venlo weet exact hoe laat zijn container van de terminal in Rotterdam gaat vertrekken. Het binnenvaartschip met olieproducten in de Amsterdamse haven zoekt niet langer dan noodzakelijk naar een ligplek. Op luchthaven Schiphol distribueert nog maar één vrachtauto de importvracht. Met de Smart Data Factory for Logistics ervaren partijen in de logistieke keten de voordelen van real-time data delen.

In de logistieke sector is het delen van informatie een gevoelig onderwerp. Enerzijds willen partijen hun proces optimaliseren, anderzijds zijn ze terughoudend in het vrijgeven van concurrentiegevoelige informatie. Daarom ontwikkelde TNO de Smart Data Factory for Logistics. In de Smart Data Factory bouwen we steeds met een consortium van geïnteresseerde partijen een demonstrator voor een logistiek vraagstuk.

Van vraag naar oplossing

We maken het vraagstuk helder door de benodigde partijen bij elkaar te brengen. Door bijvoorbeeld planningen met elkaar te delen en af te stemmen, wint een logistiek proces aan efficiëntie en daar kunnen de partijen in de keten van profiteren. Om de bewustwording van het nut en de noodzaak van datadelen te verbeteren, ontwikkelden we instrumenten om dit proces versneld te kunnen doorlopen. Denk aan serious games als Synchro Mania en de Chain Game, waarmee deelnemers de voordelen van informatie delen zelf ervaren. Door vervolgens een snelle visualisatie te maken van de mogelijke oplossing en benodigde data per bedrijf, kan de stap worden gezet naar data delen en de benodigde logistieke innovatie. Bedrijven krijgen het vertrouwen dat data delen loont, zien dat het veilig kan en de eerste snelle businesscase van kosten versus opbrengsten kan worden gemaakt.

Iteratief proces

In een iteratief proces, met nauwe betrokkenheid van de partijen, ontwikkelen we een demonstrator. We combineren verschillende databronnen, verrijken ze met andere bronnen en benodigde kennis zoals de ontwikkeling van voorspelalgoritmes en zorgen vervolgens voor visualisatie. De demonstrator laat zien óf en hoe iets werkt. Voor de ontwikkeling van de demonstrator maken we gebruik van onze IT-architectuur INTREPID. Dit is onze beproefde en open informatie-infrastructuur, waarmee we snel demonstrators kunnen ontwikkelen door efficiënt gebruik te maken van reeds ontwikkelde IT-modules. Doordat we in staat zijn om ‘smart connectors’ te ontwikkelen, sluiten we eenvoudig aan op elk compatibel platform van uw logistieke keten om de juiste en meest accurate real-time data te ontsluiten. Van port community-systemen tot nationale logistieke platformen, van internationale overheidssystemen tot AIS-providers of de database van de RDW.

Visiepaper: Logistiek 4.0: Nederland heeft een digitaal kompas nodig!

lees het visiepaper

De gebruiker bepaalt

Binnen de IT-architectuur bepaalt elke gebruiker zelf – tot op detailniveau en pas op het moment dat de vraag wordt gesteld – of en onder welke condities hij data beschikbaar stelt aan anderen. Is het consortium tevreden en hebben we een goed beeld van de businesscase, dan zoeken we een IT-provider die de nieuwe methode van real-time data delen als service wil aanbieden. Vervolgens gaan we de nieuwe manier van (samen)werken in de logistiek toepassen in de praktijk. Dat doen we op een veilige en afgebakende manier buiten het operationele proces van de bedrijven. Zo kunnen we verkennen of het in de praktijk inderdaad goed werkt en hebben we ruimte om eventueel bij te sturen. Ronden we de pilotfase succesvol af en is ook in de praktijk een duidelijke businesscase te maken, dan zetten we de vervolgstap naar daadwerkelijke implementatie van de logistieke innovatie.

Use cases

Real-time data delen loont. In samenwerking met het topconsortium voor kennis en innovatie TKI Dinalog hebben we dat in diverse ‘use cases’ met logistieke gebruikers al aangetoond:

Ziet u mogelijkheden?

Wilt u meer weten over de Smart Data Factory of ziet u mogelijkheden voor uw logistieke keten? Wij gaan graag met u in gesprek.

Contact

Drs. Merle Blok

  • sustainable transport
  • logistics