Als een vliegtuig landt op Schiphol, ontstaan veel vrachtautobewegingen. De importvracht wordt naar het depot gebracht, waar vrachtauto’s van de diverse expediteurs af- en aanrijden. Geïnspireerd door die ene vrachtauto die bij alle boerderijen de melkbussen ophaalde, bedachten ACN en TNO de Milkrun. Door real-time data te delen en het transport centraal aan te sturen, behoren lange wachtrijen voor het depot tot het verleden.
(Bron: Schiphol Cargo)

Luchthaven Schiphol kampt met druk vrachtverkeer op het terrein van de luchtvrachtafhandelaar. Elke expediteur haalt zijn eigen zendingen op. Veel van die vrachtauto’s zijn slechts voor 25 procent beladen en bij de afhandelaren ontstaan lange wachtrijen. Met desastreuze gevolgen voor de transportkosten, de doorlooptijd van de vracht en het milieu.

Businesscase

Samenwerking tussen de logistieke partijen zorgt voor kortere doorlooptijden en efficiëntere afhandeling van goederen. Het klinkt simpel: één partij coördineert de distributie van de importvracht. Daardoor zijn minder vrachtautobewegingen nodig en kan de logistieke keten nauwkeuriger worden gepland. Maar het brengt wel vragen met zich mee over de businesscase. Als een van de expediteurs voor vertraging zorgt omdat hij zijn pakketten te laat ophaalt, wie is dan verantwoordelijk? Waar het voorheen ‘ieder voor zich’ was, ontstaat nu onderlinge afhankelijkheid. Daarom stonden we allereerst voor de uitdaging om de ketenpartijen te laten zien wat samenwerking daadwerkelijk oplevert.

Kritieke prestatie-indicatoren

In april 2015 startten Cargonaut en ACN met de expediteurs Menzies Aviation, DHL, Bos Logistics, Panalpina en Nippon een pilot om het Milkrun-concept in de praktijk te ervaren. In overleg definieerden we kritieke prestatie-indicatoren om de effectiviteit van het concept te bepalen, gericht te kunnen bijsturen en vergelijkingen te kunnen maken tussen partijen. Ook ontwikkelden we een tool waarmee we real-time data van verschillende bronnen kunnen monitoren, zoals doorlooptijd, wachttijden, beladingsgraad, brandstofverbruik en CO2-reductie, aantal vrachtautobewegingen en besparing op de afhandeling. Daardoor konden we het succes van het nieuwe concept goed meten.

Cargo Award 2015

De pilot was een succes. Zo liep het aantal vrachtautobewegingen met 60 procent terug en realiseerden de logistieke partijen een CO2-reductie van 29 procent per ton vracht. Bij de jaarlijkse Schiphol Aviation Awards mochten de stuurgroepleden de Cargo Award 2015 in ontvangst nemen, omdat ze hadden laten zien waar samenwerking toe kan leiden. Bent u geïnteresseerd in het concept of ziet u mogelijkheden voor uw eigen logistieke proces? Neem contact op met TNO.

Contact

Drs. Merle Blok

  • sustainable transport
  • logistics