Na de aanslagen op 11 september 2001 is de controle op de import en export van goederen wereldwijd enorm aangescherpt. Dat gebeurde ook in Europa, met extra veiligheidsprocedures. Maar de logica is vaak zoek. Onnodige en willekeurige controles frustreren het handelsverkeer. Volgens TNO kan het allemaal veel slimmer, zonder aan veiligheid in te boeten. In verschillende Europese onderzoeksprojecten laten we zien hoe.

Nederland is een handels- en doorvoerland. Ons bbp nadert de 700 miljard euro maar de handelswaarde van de goederen die via ons land Europa in en uitgaan bedraagt bijna het dubbele. TNO heeft becijferd dat het bedrijfsleven vijf tot tien procent van deze waarde kwijt is aan kosten die voortvloeien uit het voldoen aan de genoemde regelgeving. Dan gaat het dus om tientallen miljarden euro’s.

Toezicht en handhaving kunnen veel gerichter en intelligenter. In grote consortia ontwikkelt TNO samen met bedrijfsleven en toezichthouders vernieuwende concepten om effectief toezicht op goederen mogelijk te maken en logistieke ketens niet alleen veiliger te maken, maar bovendien efficiënter en betrouwbaarder. Dat lijkt in strijd met elkaar te zijn, maar innovatie maakt dit mogelijk. In projecten als CASSANDRA en CORE wordt deze innovatieve aanpak uitgewerkt en de concepten doorontwikkeld en in de praktijk beproefd.

Trusted tradelanes

Het realiseren van deze veranderingen is een zaak van  lange adem. We kennen een Europees douanewetboek met aparte regels en procedures voor export, uitgangscontroles, transit, pre-arrival, binnenbrengen en import, terwijl het om dezelfde goederenstromen gaat. De synergie daartussen wordt onvoldoende benut en de 28 lidstaten van de EU geven op eigen wijze invulling aan toezicht en handhaving daarop.

Bovendien heeft elke toezichthouder zijn eigen systeem ontwikkeld, en dat zijn er nogal wat in internationale handelsketens. Het vergt veel kennis van zowel technologie, wetgeving als de werkwijze van de logistieke sector om tot een innovatieve aanpak te komen waar zowel de toezichthouders als het bedrijfsleven beter van worden. En bedrijven willen hun goederen zonder oponthoud kunnen afleveren.

"We moeten af van willekeurige steekproeven op containers van bedrijven die zelf alle risico’s al hebben uitgebannen", zegt TNO-expert Gerwin Zomer. "Er is een werkwijze nodig waarbij douanes erkennen dat díe goederenstromen van A naar B betrouwbaar zijn en de risico’s beheersbaar zijn. In het jargon trusted tradelanes. Daarvoor zijn wederzijds begrip, heldere definities en werkafspraken nodig, waar we samen aan werken."

Voorop blijven lopen

De visie van TNO vindt inmiddels breed weerklank, zoals in het EU Customs Risk Management Action Plan. Door samenwerking, transparantie en het delen van data over en weer tussen toezichthouders en bedrijfsleven zijn commerciële en publieke belangen goed te verenigen. Ketenbeheersing op basis van Supply Chain Visibility vormt de commerciële drijfveer, en toezichtvernieuwing maakt daarvan gebruik, waardoor de belangen parallel lopen. Voor Nederland is de beoogde werkwijze cruciaal.

Nodeloos gecontroleerde containers die apart worden gescand, tellen jaarlijks op tot tientallen miljoenen aan extra kosten. Nederland moet met een slim ketentoezicht ook aantrekkelijk blijven voor internationale bedrijven en distributiecentra. Volgens de de Logistics Performance Index (LPI) van de Wereldbank staat ons land wereldwijd nummer twee en die toppositie willen we graag houden door voorop te blijven lopen.

"Het is een typisch voorbeeld van de rol van TNO als innovatie katalysator, waarbij we als onafhankelijke kennispartij innovatieve ecosystemen creëren in publiek-private samenwerking", aldus Zomer.

Contact