In de logistieke sector blijft het delen van informatie een gevoelig onderwerp. Partijen in de logistieke keten zoeken naar optimalisatiemogelijkheden maar zijn tegelijkertijd terughoudend in het verstrekken van, veelal concurrentiegevoelige, informatie aan initiatieven als control towers en logistieke platformen. Samen met een aantal internationaal opererende strategische partners ontwikkelt TNO de Smart Data Factory for logistics.

Steeds moeten bellen en mailen om te weten te komen waar je container zich bevindt. De bijgestelde aankomsttijd moeten doorgeven omdat zich een verstoring voordoet, zoals een wachttijd bij een sluis of onverwachte vertraging op een andere terminal. Een losploeg van zes of zeven man die op het distributiecentrum in Venray een halfuur op een container wacht. Een schip dat half beladen wegvaart omdat niet alle gewenste containers beschikbaar zijn, maar de klant wel zit te wachten waardoor je toch maar vast de helft meeneemt. Dit alles leidt tot hoge kosten en een belasting van de infrastructuur en het milieu.

Gezamenlijk totaalinzicht

Met een beter inzicht in de locatie en status van de container zijn kosten te voorkomen. Als we daar ook nog betrouwbare voorspellingen aan kunnen koppelen die robuust zijn voor verstoringen, kan elke partij in de keten hier strakker op plannen. Dat verkort de totale doorlooptijd, zodat de producten eerder in de schappen liggen. De Smart Data Factory for Logistics biedt uitkomst door dit vraagstuk te adresseren, de juiste ketenpartijen bij elkaar te brengen en stap voor stap toe te werken naar datadeling en een gezamenlijk totaalinzicht in de status van de container.

Meer weten?

Met het demonstratiemodel kunnen de aankomsttijden van containers op het distributiecentrum in Venray nauwkeurig worden voorspeld. Nu is aangetoond dat de tool werkt, kunnen we gaan opschalen in aantallen containers en bedrijven. Wenst uw terminal bij het consortium aan te haken? Meent u als logistiek dienstverlener uw vlootcapaciteit beter te kunnen benutten? Ziet u als IT-provider mogelijkheden om deze real-time datatoepassing te realiseren? We komen graag met u in contact.

Contact

Ir. Siem van Merriënboer

  • Intelligente Transport Systemen
  • Zelforganiserende Logistiek
  • Slimme informatieplatformen
  • Big data
  • DEMANES