Van Dale, het Groene boekje en OnzeTaal.nl kennen het woord nog niet, terwijl het in de logistieke sector al een paar jaar rondzingt: synchromodaliteit. Waar partijen traditioneel lang van tevoren bepalen wanneer, via welke route en met welk vervoermiddel hun goederen van A naar B gaan, is het idee nu dat ze alleen aangeven wanneer de goederen op een specifieke locatie moeten worden afgeleverd.

Hierdoor ontstaan er meerdere alternatieven in het multimodale netwerk op verschillende tijdstippen en via verschillende routes en vervoerswijzen. Deze alternatieven kunnen door logistiek dienstverleners optimaal gebruikt worden voor efficiënte benutting van vervoersmiddelen en voor het flexibel switchen tussen alternatieven indien dat nodig is (bijvoorbeeld bij stremmingen). TNO stond mede aan de wieg van dit innovatieve concept. Synchromodaliteit maakt de logistieke sector efficiënter, flexibeler, dynamischer en duurzamer.

Demoprojecten en serious games

Het idee is niet nieuw, maar het in de praktijk brengen blijkt weerbarstig. Het vereist aanpassingen in de werkwijze van zowel de verlader als de logistiek dienstverlener. TNO werkt aan diverse projecten waarbij synchromodale concepten in de praktijk worden getest en aan projecten waarin marktpartijen met behulp van simulatiemodellen en serious games synchromodale concepten kunnen uitproberen en inzicht krijgen in de voordelen ervan. De unieke positie van TNO is dat het een combinatie van kennis over synchromodale concepten en expertise op het gebied van game design en simulatiemodellen kan inzetten in deze projecten.

Concrete resultaten

De afgelopen jaren heeft TNO belangrijke bijdragen geleverd aan verschillende initiatieven met synchromodaliteit.

  • Samen met twee twee terminal organisaties CTU (Container Terminal Utrecht, met terminals in Utrecht en Tiel) en MCS (Meppel en Kampen) is een synchromodale planningstool ontwikkeld. Gebruikers van beide terminals konden in elkaars planning kijken, over en weer boekingen doen en en vrijkomende containers reserveren. Door het inzicht welke capaciteit elders in het netwerk beschikbaar is, konden ze veel makkelijker multimodale oplossingen aan klanten aanbieden en de beladingsgraad van schepen sterk verbeteren. Dat leverde kostenbesparingen op en winst voor het milieu.
  • Met Seacon Logistics en enkele van hun grote klanten is een control tower ontwikkeld om synchromodale diensten te kunnen aanbieden voor goederenstromen van en naar verschillende Europese landen. Deze ‘verkeerstoren’ sluit aan op de al aanwezige ketenregie- en IT-systemen en werkwijzen binnen Seacon. Via de control tower kan Seacon synchromodale diensten aanbieden, zodat verladers a-modaal kunnen boeken. Weg, binnenvaart en spoor zijn hierdoor als naadloos op elkaar aansluitende modaliteiten aan te bieden.
  • Samen met ECT en Danser heeft TNO de serious game SynchroMania ontwikkeld om diverse partijen te laten ervaren hoe synchromodaal vervoer werkt en inzicht te krijgen in de effecten. Bewustwording van de voordelen van synchromodaal vervoer is een belangrijke stap om partijen te interesseren voor het concept. Het spel laat de deelnemers zien welke operationele en financiële voordelen zijn te behalen en welke samenwerking tussen planners, sales en klanten hiervoor nodig is.
Expertise

Expertisegroep Sustainable transport en logistics

Op de afdeling Sustainable Transport & Logistics helpen wij het vervoer van goederen en personen efficiënter en duurzamer te maken. In de sector logistiek helpen we innovaties te versnellen door praktijkproeven... Lees verder

Contact