Waar bevinden zich binnenvaartschepen met olieproducten, zogeheten kegelschepen? Als de partijen in de logistieke keten die vraag op elk moment nauwkeurig kunnen beantwoorden, zorgt dat voor meer efficiëntie en veiligheid. De manier om dat te bereiken is het real-time delen van informatie van schepen, infrastructuur en bedrijfssystemen. Om het concept te beproeven, startte TNO een project in de Amsterdamse haven.

In havenregio Amsterdam valt winst te behalen in de logistieke keten van kegelschepen. Door informatie te delen over lading, positie, route, weersverwachting, waterstand en veiligheidseisen, kunnen de aankomsttijden bij terminals en ligplaatsen worden voorspeld. Dat leidt tot kostenbesparing, betere dienstverlening en minder druk op het milieu. Tegelijk is het mogelijk om de veiligheid en het risicobeheer te optimaliseren. Als schepen eerder zien waar ze moeten zijn en waar ze kunnen wachten tot er kan worden gelost, maken ze minder nautische bewegingen waardoor het risico op incidenten vermindert. Bovendien ontstaat zo een compleet overzicht van schepen met gevaarlijke stoffen aan boord.

Commerciële data

In Amsterdam sloegen schippers (Bugro), bevrachters (Unibarge, Somtrans, TankMatch, Interstream Barging), surveyors (SGS, Saybolt), terminals (Vopak, Eurotank, Oiltanking), Havenbedrijf Amsterdam, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, branchevereniging BLN-Schuttevaer, digitaal dienstverlener UAB-Online en TNO de handen ineen om een eenvoudige applicatie te ontwikkelen voor de logistieke keten van kegelschepen. Om te beginnen moesten we alle partijen ervan overtuigen dat we commerciële data vertrouwelijk behandelen. Al gaat het om data die de ketenpartijen sowieso per e-mail, telefoon, fax en marifoon uitwisselen – toepassing in een platform vraagt om extra zorg. Door gebruik te maken van ons IT-platform, kunnen we de privacy en wensen van deze partijen borgen en wordt alleen informatie zichtbaar die veilig kan worden gedeeld.

Livepresentatie

Eind juni gaven we een livepresentatie van het demonstratiemodel, waarbij scheepsbewegingen zichtbaar worden op een kaart van de Amsterdamse haven. De architectuur is gebaseerd op vier kaartlagen: een servicekaart, een faciliteitenkaart, een scheepskaart en een steigerkaart. Bovendien is er een eigen dashboard voor elk van de vijf stakeholders: terminal, bevrachters, havenbedrijf, veiligheidsregio en surveyor. In een presentatie op internet passeerden alle mogelijkheden interactief de revue. Na aanvankelijke koudwatervrees, waren de reacties overwegend positief. De ketenpartijen hebben ervaren dat ze baat hebben bij transparantie en dat de Smart Data Factory for Logistics – waarin we samen met hen demonstrators bouwen voor logistieke vraagstukken – daar een goed middel voor is.

Demonstrator kegelschepen

Meer weten?

De volgende stap is het contact met een IT-provider. Ook zullen de ketenpartijen afstemmen wat de tool verder moet bieden, bijvoorbeeld een koppeling met het innen van havengelden. Wilt u meer weten of hebt u ideeën voor dit project? Wij komen graag met u in contact.

Video Greenproject RTL 7 - Seizoen 3
Contact

Drs. Jannette de Bes-van Staalduinen

  • supply
  • chain
  • duurzaamheid
  • CO2
  • lean