Op 15 oktober 2019 maakten negen managers van uiteenlopende logistieke MKB bedrijven - actief in onder andere forwarding, bouwlogistiek en exceptioneel transport - kennis met elkaar en met nieuwe organisatievormen in de logistiek.

Ook de impact ervaren van Serious Game Solve it?

Neem dan contact met ons op!

Contact

Pedro Poppelaars, specialist ICT en data analyse van 1005 en Elisah van Kempen, consultant duurzame logistiek van TNO nemen hen mee de toekomst in door middel van de door TNO ontwikkelde serious game ‘Solve it!’. Al snel zijn ze outside the box en in 2030...

Kennismaken met nieuwe oplossingen

Het bordspel Solve It! is door TNO ontwikkeld om de spelers kennis te laten maken met nieuwe manieren om logistiek te organiseren en wat daar voor nodig is. De deelnemers ervaren concreet wat ontwikkelingen omtrent meer zelforganiserende logistiek kunnen betekenen voor hun bedrijfsvoering. Het gaat om een combinatie van verschillende vragen:

  • Hoe wordt de organisatiestructuur rondom een logistiek netwerk ingericht? Welke partijen zijn er in het netwerk? Wie communiceert met wie? Welke beslissingen worden op welk niveau genomen? En welke data is er nodig?
  • Hoe robuust en flexibel is een logistiek netwerk bij onverwachte gebeurtenissen? En wat is de mogelijke impact van de toekomstige ontwikkelingen op de eigen organisatie?

 “Pedro Poppelaars: Mooi om te zien hoe complexe keuzes die je als ondernemer moet maken terugkomen in het spel. Door het spelen in rondes kun je verbeteringen verder doorzetten en beslissingen die niet goed uitpakken bijsturen. En het spel kijkt naar de hele keten in plaats van de specifieke stukken waar de deelnemers met hun eigen onderneming actief zijn.”

De derde helft

Tijdens de evaluatie blijkt dat de deelnemers experimenteren met verschillende organisatievormen: ze kiezen één centrale partij die het gehele logistieke netwerk coördineert, of maken gebruik van de mogelijkheid om meer zelforganiserende voertuigen in te zetten. De afstand met de dagelijkse praktijk kan bijna niet groter. Voor die nieuwe organisatievormen is volledige transparantie in de logistieke keten nodig en op dat niveau wordt in de huidige praktijk nog geen data gedeeld. Een aantal deelnemers komt er ook juist achter dat ze, ondanks dat ze zich in 2030 mochten begeven, oplossingen hebben gekozen die nog (te) dicht zijn huidige praktijk staan. Dat één van de deelnemers dan nog zegt: “Volgens mij moet ik de agenda van de directievergadering volgende week aanpassen”, geeft wel aan dat de deelnemers aan het denken zijn gezet.

Back to the Future

Als logistieke processen – planning, opslag, overslag, distributie, transport over de hele keten – verder worden geautomatiseerd, autonoom kunnen verlopen en er lokaal volledige informatie beschikbaar is, komt de volgende essentiële stap in beeld: zelforganiserende logistiek. TNO ontwikkelt hiervoor niet direct nieuwe technologieën – daar is de markt prima toe in staat – maar richt zich vooral op het organiseren van de keten. Hoe brengen we nieuwe samenwerkingsvormen tot stand en hoe kunnen we samen met bedrijven experimenteren en kijken hoe logistieke innovaties nu al in de praktijk kunnen werken. Pedro Poppelaars: “Logistiek dienstverleners leven vaak in de waan van de dag. Toch is het belangrijk af en toe een pas op de plaats te maken en stil te staan bij nieuwe ontwikkelingen. Dat kunnen toekomstvisies zijn zoals het ‘Physical Internet’, maar ook onderwerpen die nu al spelen. Hoe kunnen we meer doen met de data die beschikbaar is en wat zou er gebeuren als we die data binnen de keten vrijer zouden delen? Nieuwe scenario’s, nieuw spel. Ik doe mee!”

Thema

Mobiliteit & Logistiek

In een veranderende wereld vol mondiale uitdagingen zoals urbanisatie, vergrijzing, digitalisering, automatisering en de energietransitie is het onze ambitie het concurrentievermogen van het bedrijfsleven... Lees verder
Ons werk

Eerste stappen richting zelforganiserende logistiek

Automatisering en robotisering rukken op. En dat gaat ook de logistieke sector ingrijpend veranderen. Als straks alles is uitgerust met sensoren – van infrastructuur tot voertuigen en de pakketten daarin... Lees verder
Kennis

Smart mobility and logistics

TNO ontwikkelt kennis en methodieken voor intelligente en duurzame logistieke stromen. Wij werken aan de strategie voor de mainportregio van de toekomst als knooppunt in wereldwijde goederenketens, aan... Lees verder
Contact

Dr. Hans Quak

  • stedelijke logistiek
  • stedelijke distributie
  • city logistics