Binnen het Automated Driving Program werkt TNO aan de versnelde implementatie van automatisch rijden van zowel personen- als vrachtauto’s, met als onderliggend doel de verkeersveiligheid te vergroten, de doorstroming te verbeteren en brandstofkosten en emissies te verminderen. Automatisch en coöperatief rijden is een belangrijk onderdeel van dit programma.

TNO werkt – samen met de industrie en de overheid - aan de technologie die het geautomatiseerd rijden op de openbare weg praktisch mogelijk moet maken. Zowel voor personenauto’s als voor vrachtwagens. Coöperatief en betaalbaar. Veilig en betrouwbaar.

Cooporative Adaptive Cruise Control

Minder voertuigverliesuren door files en minder brandstofverbruik en emissies bereik je door a) voertuigen dicht op elkaar te laten rijden en b) snelheidsvariaties uit te dempen om zo een stabiel verkeersbeeld te realiseren, zonder de zogeheten spookfiles. Hieraan kan alleen worden voldaan als gas geven en remmen geautomatiseerd zijn door het gebruik van op het voertuig gemonteerde sensoren, zoals radar en camera, maar ook van draadloze communicatie.  Dit laatste stelt voertuigen namelijk in staat hun gedrag op elkaar af te stemmen, oftewel coöperatief gedrag te vertonen. Met draadloze communicatie wordt veel meer informatie verkregen over andere weggebruikers dan met conventionele sensoren zoals radar en camera, en ook veel sneller. Het resultaat is een stabiele verkeersstroom met 0,3 s volgtijd (tijd nodig om afstand tot voorganger te overbruggen), in tegenstelling tot het instabiele (menselijk) gedrag zoals we dat nu op de weg zien met volgtijden van meer dan 1s. Cooporative Adaptive Cruise Control (CACC) wordt deze vorm van coöperatieve automatisering genoemd; een sterk verbeterde versie van het commercieel verkrijgbare Adaptive Cruise Control.

Platooning vrachtwagens met CACC kunnen 10% brandstof besparen

CACC bij vrachtwagens

Toepassing van CACC heeft bij vrachtwagens als groot additioneel voordeel dat er – als gevolg van platooning - een brandstofbesparing van ongeveer 10% kan worden gerealiseerd. Automatisch sturen is dan echter wel noodzakelijk. Wanneer namelijk vrachtwagens op de beoogde korte volgtijd van 0,3 s van elkaar rijden, heeft de chauffeur van het volgvoertuig letterlijk geen enkel zicht op de verkeerssituatie en kan van hem niet meer worden verwacht dat hij nog zelf stuurt. Het resultaat is een volledig geautomatiseerd voertuig dat zijn gedrag afstemt op dat van de voorliggende vrachtwagen middels voertuig – voertuig communicatie.

TNO verwacht dat in 2020 de eerste vrachtwagens met Truck Platooning veilig op de Nederlandse snelwegen en enkele grote provinciale wegen rijden. Het gaat om twee virtueel gekoppelde vrachtwagens, waarbij één chauffeur rijdt en de andere (tweede) chauffeur geen rijtaak heeft. De eerste fase is inmiddels afgerond op 25 maart 2015, de openingsdag van de Automotive Week, met een demonstratie van 2-truck platooning op de A270 te Helmond. TNO en DAF hebben daar met succes laten zien  dat automated platooning met twee trucks technisch haalbaar is.

Automatische beïnvloeding wegverkeer

Automatisering van het wegvervoer, zoals hiervoor besproken, opent de mogelijkheid om het verkeer automatisch te beïnvloeden door middel van infrastructuur – voertuigcommunicatie. Zo kan de infrastructuur op een snelweg een (variërende) maximum snelheid en een (eveneens variërende) minimum volgafstand uitzenden; bijvoorbeeld om op een file te anticiperen of automatisch ruimte te maken voor invoegend verkeer bij een oprit. De voertuigen zullen de maximum snelheid en ook de minimum volgafstand automatisch overnemen en de inzittenden informeren over de reden ervan middels een pictogram op het beeldscherm van de boordcomputer.

Contact

Emilia Silvas

  • Smart vehicles