TNO werkt samen met grote metropoolregio's en autofabrikanten aan een versnelde realisatie van coöperatief geautomatiseerd rijden. Beide partijen zijn essentieel voor het welslagen daarvan. Door interoperabiliteit te realiseren op het gebied van communicatie, prestaties en veiligheid, en door pilots te houden in realistische omgevingen komt het doel van minder verkeersopstoppingen, meer rijcomfort, minder vervuiling, brandstofbesparing en verbeterde verkeersveiligheid een stap dichterbij. Coöperatief geautomatiseerd rijden zal in de nabije toekomst grote gevolgen hebben voor de toegankelijkheid en leefbaarheid van stedelijke regio's.

Europese stimulans

Begin 2016 hebben wij ‘virtueel carpoolen’ op de openbare weg gedemonstreerd. Daarbij haken auto’s als het ware bij elkaar aan om samen hun weg te vervolgen. Wat vrachtwagens betreft geven de demonstraties tijdens de European Truck Platooning Challenge in april van dit jaar een indicatie van de enorme mogelijkheden van coöperatief geautomatiseerd rijden. Pelotons van twee of drie vrachtwagens uit Zweden, Duitsland en België reden daarbij coöperatief en geautomatiseerd over Europese snelwegen naar de Maasvlakte bij Rotterdam. Alle toonaangevende vrachtwagenfabrikanten van Europa namen deel aan deze praktijktest. Een aantal fabrikanten gebruikte daarbij technologie ontwikkeld door TNO.

Unieke kans voor autofabrikanten

Nu is het moment aangebroken waarop de auto-industrie coöperatief geautomatiseerd rijden een realiteit kan maken om zo versneld een stap te zetten van kleinschalige demonstraties naar grote pilots op de openbare weg in metropool regio’s. Dat is alleen mogelijk als zowel metropoolregio's als OEM’s hierbij worden betrokken binnen een pre-competitieve omgeving.

Regionale pilots en een standaard voor interoperabiliteit

Nederland is koploper op het gebied van onderzoek naar coöperatief rijden voor zowel vrachtwagens als personenauto’s. Bedrijven, kennisinstituten en de overheid werken nauw samen om het landschap voor te bereiden op de commerciële invoering van coöperatief geautomatiseerd rijden. Daarnaast kent ons land een groot aantal internationaal prominente spelers op het gebied van hightech en verkeer, die al jarenlang samenwerken aan de ontwikkeling van coöperatief rijden.

Interactieprotocol voor coöperatief geautomatiseerd rijden

Voor coöperatief geautomatiseerd rijden op grote schaal is het van belang dat auto’s van verschillende merken een wisselwerking met elkaar kunnen aangaan. Een standaard ontwikkelen voor de communicatie tussen voertuigen van verschillende merken en de infrastructuur is de eerste hoofdtaak waarvoor de medewerking van fabrikanten cruciaal is. Nu auto’s steeds vaker van automatische systemen worden voorzien, is technologie waardoor auto’s met elkaar kunnen samenwerken de volgende logische stap. Een van de uitdagingen naast het ontwikkelen van een internationale standaard is garanderen dat het systeem ook tussen sterk uiteenlopende merken onder alle denkbare omstandigheden robuust blijft presteren. De fabrikanten die meewerken aan deze ontwikkeling geven het goede voorbeeld en voorzien in de groeiende vraag vanuit Europese regio’s naar nieuwe concepten op het gebied van mobiliteit.

GO-JOIN!

Om coöperatief geautomatiseerd rijden op de openbare weg mogelijk te maken, nodigen wij autofabrikanten en metropoolregio's uit om hun krachten te bundelen en interoperabiliteit te realiseren door standaards voor veiligheid, communicatie en prestaties te ontwikkelen, met als doel middelgrote pilots met voertuigen voor coöperatief geautomatiseerd rijden in metropoolregio's te houden.

TNO organiseert het GO-JOIN captain’s dinner tijdens het GCDC-evenement op 28 mei. Dit is het eerste evenement uit een serie die is bedoeld om het bedrijfsleven en metropoolgebieden te stimuleren om uitdagingen op het gebied van mobiliteit te lijf te gaan door middel van coöperatief geautomatiseerd rijden met voertuigen van verschillende merken.

Downloads
Contact

Emilia Silvas

  • Smart vehicles