TNO ondersteunt de Europese ambitie om het aantal verkeersdoden tot nul te reduceren. TNO richt zich daarbij op de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers in stedelijke omgeving: voetgangers en fietsers. Samen met de industrie heeft TNO al significante stappen gezet met de introductie van onboard systemen. Echter, voor nul ongevallen is een integrale aanpak nodig in een combinatie van 3 factoren: voertuig, infrastructuur en menselijk gedrag.

Na de jarenlange daling in het aantal verkeersdoden, zien we in 2015 en 2016 een toename. Het aantal dodelijke fietsslachtoffers ligt rond de 200 per jaar. Fietsers vormen bijna een derde van het aantal zwaargewonden in het verkeer. TNO werkt op drie fronten aan het terugdringen van deze cijfers.
Lang hebben wetenschap en industrie zich voor het vergroten van de verkeersveiligheid gericht op systemen in de auto, zoals de gordel en de airbag. Inmiddels is de koers verlegd van passieve naar actieve veiligheid en gaat de aandacht uit naar systemen die de bestuurder tijdig waarschuwen of zelfs de controle over de auto kunnen overnemen.

TNO werkt aan systemen voor zowel auto als fiets, zoals een fietsersairbag aan de buitenkant van de auto en zelfs technologieën op de fiets om eenzijdige fietsongevallen te voorkomen. Bij de ontwikkeling werkt TNO altijd aan een combinatie van drie factoren: voertuig, infrastructuur en menselijk gedrag.

Buiten het zicht

TNO-expert Olaf op den Camp: "Uit onderzoek is gebleken dat menselijke fouten het overgrote deel van de ongevallen veroorzaken. Vandaar dat wij werken aan oplossingen als geautomatiseerd en coöperatief rijden, waarbij technologie de bestuurder ondersteunt."
De huidige actieve systemen zijn beperkt qua bereik en zichtlijnen. Een fietser die buiten het zicht van de sensor(en) - bijvoorbeeld van achter een vrachtauto – over gaat steken, wordt niet of te laat gedetecteerd. TNO nam daarom de uitdaging een systeem te ontwikkelen dat verkeersdeelnemers betrouwbaar detecteert, volgt en voorspelt. "We verwachten dat zo'n systeem veel ongevallen voorkomt. Als een fietser plotseling de weg oversteekt is er op dat moment te weinig tijd om een botsing te vermijden. Maar als een intelligent systeem in een auto, op een fiets en langs de weg, de positie, snelheid en richting van de fietser eerder oppakt en er een voorspelling aan koppelt, kan de bestuurder eerder reageren", vertelt Op den Camp.

Meest innovatieve kruispunt van Europa

TNO werkt met de industrie aan oplossingen, waarbij sensoren in voertuigen en systemen langs de weg het gedrag van fietsers registreren en doorgeven aan naderende voertuigen. In 2015 zijn de eerste proeven voorzien op een speciaal ingericht kruispunt in Helmond, uitgerust met de laatste technologieën. Daar wil TNO aantonen hoe dodelijke ongevallen met fietsers in veel gevallen zijn te voorkomen dan wel lichamelijk letsel is te beperken.
Voor het aan te leggen kruispunt in Helmond werkt TNO samen met gemeente, het ministerie van IenM en het bedrijfsleven. Hier wil TNO demonstreren dat draadloze communicatie tussen auto's, fietsers en de weg een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid. Fietsers worden waarneembaar door auto's, ook al bevinden ze zich buiten het gezichtsveld van de bestuurder. TNO gaat meten hoeveel kritische situaties zich voordoen en hoe effectief het systeem in de praktijk werkt. Een dergelijke proef op een openbare kruising is nooit eerder vertoond.

 

Contact

dr.ir. Olaf op den Camp

  • automotive
  • safety
  • zelfrijdend
  • vrachtwagens
  • testen