Files zijn tegenwoordig een alledaags verschijnsel maar toch blijven we met de auto naar het werk gaan. Als we op deze manier doorgaan, zal binnenkort de ochtendspits naadloos overgaan in de avondspits. Toch zijn het eigenlijk niet de files zelf die ons irriteren, maar het feit dat we niet weten of er file is en of er misschien een snellere alternatieve route is.

Zou het dan niet fijn zijn als we zouden kunnen voorspellen hoe het verkeer zich in de volgende uren zal ontwikkelen en een advies geven over de beste vertrektijd en de beste route? Hoewel het gebruik van gegevens van mobiele telefoons of GPS controversieel is, stelt Bjorn Heijligers in Traffic Technology International dat dit een geweldige mogelijkheid biedt voor verkeersdeskundigen om dichter bij de Heilige Graal van de werkelijk onvertraagde verkeersinformatie te komen.
TNO is een van de technologische instituten die onderzoek doen naar de mogelijkheden om verkeersinformatie af te leiden uit actuele gegevens van mobiele telefoons (Cellular Floating Car Data of CFCD). Het meeste rumoer over dergelijke systemen is ontstaan in verband met bescherming van de privacy. Dat is te begrijpen omdat privacy een gevoelig onderwerp is. Maar is het terecht? Aangezien het hele GSM-systeem valt of staat met de mogelijkheid een specifieke mobiele telefoon te vinden waar in het land (of eigenlijk waar ter wereld) ook, voegt het gebruik van deze gegevens om verkeersinformatie te genereren niets nieuws of twijfelachtigs toe aan het systeem.

Integendeel, leveranciers van verkeersinformatie ontvangen geanonimiseerde versies van de gegevens waardoor ze onmogelijk een specifieke telefoon kunnen identificeren. Uiteindelijk heeft de weggebruiker er baat bij als zijn telefoongegevens beschikbaar komen doordat wegbeheerders betere systemen voor verkeerbeheer kunnen ontwikkelen en een nauwkeuriger reistijdschatting voor individuele automobilisten mogelijk wordt. Uit een eerste onderzoek van TomTom, de Nederlandse leverancier van navigatiesystemen, blijkt dat 75% procent van de gebruikers zelfs bereid zijn hun GPS-positie beschikbaar te stellen in ruil voor betere verkeersinformatie. De vraag naar plaatsgebonden verkeersinformatie groeit voortdurend, zowel bij individuele weggebruikers als wegbeheerders. Dit brengt financieel gezonde bedrijfsmodellen binnen bereik en de positioneringstechnologie stelt aanbieders in staat hun klanten aanvullende locatiespecifieke diensten te bieden. Klanten zouden zelfs kunnen 'kiezen' voor het ontvangen van persoonlijke informatie op basis van locatie, route en verkeersomstandigheden.

TNO is momenteel bezig een systeem te perfectioneren waarmee kan worden voorspeld hoe een file zich zal ontwikkelen op basis van beschikbare gegevens, zoals die van de weerradar die voor elke kilometer weg laat zien waar het regent, of het feit dat door een zwaar ongeval de helft van de rijstroken is afgesloten. Dit systeem combineert verschillende gegevensbronnen zoals de traditionele detectielussen of actuele voertuiggegevens op basis van mobiele telefoons of GPS. Dit zal resulteren in aanmerkelijke verbeteringen in verkeersinformatie en oplossingen voor netwerkbeheer. Alle technologieën hebben voordelen en nadelen zodat niet één specifieke technologie de ideale oplossing biedt, maar het intelligent combineren van alle best beschikbare gegevens. Inderdaad zou de Heilige Graal dichter binnen bereik kunnen komen.

Downloads

Contact

Ir. Berry Vetjens

  • ICT
  • Digital Innovation
  • Cybersecurity
  • Next Economy
  • Blockchain