Het is druk op de openbare weg en iedere weggebruiker beweegt zich op zijn eigen manier. Als hier geautomatiseerd verkeer bijkomt moet de interactie in de praktijk wel vloeiend gaan. De samenleving stelt veiligheid als de belangrijkste voorwaarde om de nieuwe technologie te accepteren en omarmen. TNO ondersteunt partijen die een wettelijk kader voor typegoedkeuring nodig hebben om deze veiligheid te beoordelen of waarborgen.

Streetwise: database reële rijsituaties

TNO introduceert Streetwise, een methode die bepaalt of de technologie van geautomatiseerd rijden voldoet aan de specificaties en geschikt is voor beoogd gebruik. De basis hiervan is een database van scenario’s van real-world rijsituaties op de openbare weg. De nadruk ligt op de interactie tussen weggebruikers (voertuigen, voetgangers, fietsers), wegelementen (tunnels, bruggen, verkeersborden, bomen) en de omgeving (zoals weers- en lichtomstandigheden).

Hoe werkt Streetwise?

Het technisch hoogwaardige Streetwise biedt een volledig datagedreven aanpak. Auto’s met radar en/of camera fungeren als sensoren voor real-world scenario’s. De rijgegevens worden geclassificeerd in elementaire gebeurtenissen van één auto (zoals rijstrookvertrek) en vervolgens gecombineerd in scenario's (zoals inhalen op een snelweg). De waargenomen variatie in opgenomen scenario’s kan statistisch worden gekarakteriseerd. Op deze manier kan de volledige variëteit van rijden op de weg beschikbaar komen, bijvoorbeeld voor het genereren van relevante testgevallen.

Daarnaast biedt TNO met Streetwise toegang tot een database met scenario's die reële verkeerssituaties weerspiegelt. Het biedt scenariodetectie en automatische categorisering van gebeurtenissen en beoordeelt daarmee Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) en automatisch rijden-toepassingen. TNO ontwerpt en ontwikkelt testprocedures, en voert hier testactiviteiten mee uit voor industrie en overheid. Daarnaast biedt TNO advies over de ontwikkeling van nieuwe testprotocollen.

Wat kan TNO voor u doen?

TNO ondersteunt voertuigfabrikanten en hun leveranciers bij het bewijzen van het veilige gedrag van hun voertuigen. Dit doen we door kennis en expertise te bieden op het gebied van test- en valideringsactiviteiten. En we leiden toonaangevende industrieconsortia met meerdere partners om pre-competitieve technologie en methoden te ontwikkelen.

Partijen die baat hebben bij bewijzen veiligheid voertuigen

 • voertuigfabrikanten en hun leveranciers
 • beleidsmakers
 • overheden
 • consumentenorganisaties
 • verzekeringsmaatschappijen

Wij adviseren en ondersteunen ook andere belanghebbenden zoals wegbeheerders en vertegenwoordigers van eindgebruikers door inzicht te bieden in het gedrag van geautomatiseerd rijden via real-world demonstraties, simulatiestudies, technologiebeoordeling en pilotstudies.

Specifiek biedt TNO:

 • Kosteneffectief bewijs van veilige geautomatiseerde voertuigen.
 • Kosteneffectief testen, beoordelen en valideren.
 • Scenariodatabase (Streetwise) weet wanneer uw tests zijn voltooid.
 • Beperking van het aantal testkilometers tijdens de ontwikkeling.
 • Hardware-in-the-loop faciliteiten
 • Methoden om nieuwe voertuigfuncties op de juiste manier omgaan met wat er echt op straat gebeurt. Kosteneffectieve ontwikkeling van automatiseringsfuncties voor voertuigen die zijn afgestemd op praktijkscenario's.
 • "APK"-beoordelings- en meetmethodiek voor AD en Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).
 • Virtuele homologatie.
 • Monitoring van verkeersscenario’s voor regio's.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over wat TNO voor u kan betekenen om geautomatiseerd en coöperatief rijden toe te passen op de openbare weg? Neem dan contact met ons op.

Paper 'StreetWise: Scenario-based safety validation of connected and automated driving'

Lezen
Zie ook
Contact

Emilia Silvas

 • Smart vehicles