TNO biedt steden een integraal instrumentarium waarmee ze hun bereikbaarheid, gezondheid en economische vitaliteit blijvend kunnen verbeteren. 'Sustainable Urban Mobility and Accessibility’ (SUAM) biedt niet alleen inzicht in het functioneren van de stad, maar biedt ook effectieve oplossingen. Kern van dit instrument is de integratie van operationele monitoring met tactische en strategische besluitvorming.

SUAM omvat zowel de ontwikkeling van monitoringsinstrumenten als de ontwikkeling van modellen voor de korte en lange termijn. Het resultaat is integrale en effectieve besluitvorming voor een bereikbare, gezonde en economisch vitale stad.

Operationele en tactische besluitvorming

Binnen een stad valt er op operationeel niveau veel te optimaliseren, zoals de instelling van verkeerslichten, parkeerverwijzingen en route informatie panelen. Al deze systemen zijn op elkaar af te stemmen en leveren daardoor veel data. TNO verwerkt deze data tot informatie die het stadsbestuur kan gebruiken om effecten van verkeersmaatregelen te evalueren en zelfs te voorspellen. Een operationeel systeem is zo de basis voor het tactisch verkeersmanagement van de stad.
Naast het inzichtelijk maken van deze data werkt TNO ook aan tools waarmee beleidsmakers diverse toekomstscenario’s inzichtelijk kunnen maken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld tijdensr een groot evenement en welke mogelijkheden zijn er om te sturen als de luchtkwaliteit boven de norm komt. Om dit alles te bewerkstelligen werken we aan de ontwikkeling van een cockpit voor Urban Operations and Tactics, Hiermee krijgen bestuurders en beleidsmakers ‘real time’ informatie over de prestaties van de stad door middel van key performance indicatoren op het gebied van bereikbaarheid, gezondheid en economische vitaliteit. Met de cockpit zijn de effecten van maatregelen te simuleren, te monitoren en te evalueren.

Strategische besluitvorming

Ook op strategisch niveau werkt TNO aan een instrumentarium voor ondersteuning van beleid. Denk hierbij aan het herontwerpen van het wegennetwerk of de aanleg van een nieuwe woonwijk en deze zo gezond mogelijk in te richten. Hierdoor zijn bestuurders veel beter in staat hun ambities waar te maken om een stad te creëren waarin de lucht schoon is, het verkeer doorstroomt, kinderen veilig kunnen spelen, winkels bereikbaar zijn en bedrijvigheid bloeit. Het integrale instrumentarium breiden we steeds uit met nieuwe indicatoren. Het is daarmee uitermate geschikt voor het vaststellen van een omgevingsvisie of als ondersteuning van de Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) vanuit de Europese Unie.

Infographic Sustainable Urban Accessibility & Mobility
Contact