Hoe houd je een stad leefbaar, vitaal en duurzaam? Verschillende kennisinstituten in de regio Utrecht hebben daarover, ieder op hun eigen gebied, uitgebreide kennis verzameld. Het Utrecht Research Centre for Healthy Urban Living (HUL) bundelt en integreert deze kennis. Bestuurders, ambtenaren, ondernemers en burgers kunnen er vrijuit experimenteren met de effecten van het beleid.

Een gezonde leefomgeving kan vanuit vier invalshoeken worden benaderd: de bewoner, de werknemer, de gebruiker en de professional. De kunst is om deze werelden met elkaar te verbinden.
Het kenniscentrum, opgericht in 2013, levert integrale expertise en een gezamenlijke kennisinfrastructuur voor de inrichting en verdere ontwikkeling van gezonde en duurzame leefomgevingen in stedelijk gebied. Overheden, bedrijfsleven en burgers kunnen hiervan profiteren, zowel nationaal als internationaal. Het kenniscentrum wordt gevormd door vijf kennisinstituten (Universiteit Utrecht, RIVM, TNO, KNMI en Deltares) uit de regio Utrecht.

Activiteiten van het kenniscentrum:

  • Het verzamelen, interpreteren en presenteren van (meet)gegevens over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving;
  • Het uitvoeren van wetenschappelijk en toegepast onderzoek;
  • Het aanbieden van adviezen en handreikingen voor overheid en professionals;
  • Het ondersteunen van ruimtelijke planvorming m.b.v. interactieve instrumenten.

Kennis van meten, monitoren en modelleren

TNO maakt de effecten van maatregelen zichtbaar in modellen en kan meten en monitoren. We kijken verder dan de directe effecten. Als we bijvoorbeeld de betekenis van gezondheidsbevorderende maatregelen in kaart brengen, dan kunnen we de gevolgen voor factoren als veiligheid, duurzaamheid of de lokale economie meenemen. Het is die kennis van meten, monitoren en modelleren die TNO inbrengt in het HUL, een samenwerkingsverband in Utrecht dat kennis genereert en integreert over gezond en duurzaam leven in steden. Het HUL ontwikkelt daarvoor een kennisinfrastructuur en stelt die beschikbaar aan gebruikers, die er vrijuit kunnen experimenteren en innovatieve oplossingen bedenken.

Contact