In Utrecht Castel bundelen kennisinstituten Deltares, TNO en de Universiteit Utrecht hun krachten om doorbraken te bereiken in het onderzoek naar het systeem aarde. Dat is van belang om onze leefomgeving veilig en schoon te houden. Daarbij zoeken zij steeds de balans tussen markt en milieu, bedrijvigheid en bewoners, welvaart en welzijn. Overheden en het bedrijfsleven kunnen op basis van de ontwikkelde kennis beslissingen en gerichte maatregelen.

Gezondheidsklachten als gevolg van vervuilde lucht, bodem of water zijn met behulp van nieuwe technologieën gericht terug te dringen. Sensornetwerken spelen hierin een cruciale rol, evenals het realtime combineren van data uit verschillende bronnen. TNO werkt op dit gebied in Utrecht Castel nauw samen met kennispartners Deltares en Universiteit Utrecht.
Nieuwe inzichten helpen overheden, bedrijven en burgers handelend op te treden.

De relatie tussen leefomgeving en persoonlijke gezondheid gedetailleerd in kaart brengen doet TNO in het project U-Sense. Hierin werken we samen met de universiteit Utrecht, het universitair medisch centrum UMCU, RIVM, KPN en mkb-bedrijven.

TNO heeft een dataplatform ontwikkeld, waarin alle verzamelde meetgegevens uit sensornetwerken samenkomen, zijn te combineren, analyseren en visualiseren. Zo zijn realtime gegevens over luchtkwaliteit, verkeer en vervoer of welke databronnen ook te koppelen aan die van UMCU over gezondheid en ziekte. De gegevens zijn ook realtime te ontsluiten in apps waarmee mensen uit kwetsbare groepen, denk aan COPD-patiënten, zien welke straten of streken ze op dat moment beter kunnen mijden.

Bedrijven die apps of andere diensten ontwikkelen op gebied van milieu en gezondheid zijn dan ook van harte welkom die samen met onze experts op het dataplatform te beproeven.

Sensornetwerk waterkwaliteit

Nieuwe toepassingen voor het slim meten van waterkwaliteit ontwikkelt TNO binnen Castel met Deltares. Nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten tasten de kwaliteit van het water aan. TNO en Deltares werken aan een sensornetwerk dat realtime meet welke stoffen waar in het oppervlakte- en grondwater voorkomen. Waterbeheerders kunnen bij overschrijdingen direct ingrijpen.

Winst voor milieu en bedrijf

Met de opkomst van precisie landbouw groeit de behoefte aan realtime meetmethoden en sensoren. Agrarische ondernemers kunnen met gegevens uit sensoren per perceel en gewas bepalen wat op elk moment de ideale voeding is. TNO ontwikkelt sensoren die concentraties nutriënten als fosfaat en nitraat in water en bodem vaststellen. Gecombineerd met de kennis van Wageningen UR zijn groei en oogst van gewassen te optimaliseren.

Dat betekent zowel winst voor het milieu als een betere opbrengst voor de ondernemer. Castel is binnen Europa een belangrijke speler op dit gebied. Nederlandse bedrijven die mee willen investeren in de ontwikkeling van nieuwe sensoren bouwen daarmee een voorsprong op.

Rol TNO

Binnen Castel doet Universiteit Utrecht fundamenteel onderzoek naar de aarde, van aardkern tot aardoppervlak en het menselijk gebruik. Deltares beschikt over systeemkennis van bodem en diepe ondergrond en water van rivier tot kust.

TNO brengt vooral kennis in over het meten, monitoren en modelleren van stoffen in de lucht en water en de risicobeoordeling van blootstelling aan stoffen. Door de unieke combinatie van kennis, apparatuur, fundamenteel en toegepast onderzoek, is Utrecht Castel niet alleen een aantrekkelijke partner voor opdrachtgevers zoals overheden en het bedrijfsleven, maar ook voor studenten, AIO’s en toponderzoekers uit binnen- en buitenland.

Verder is Utrecht Castel blijvend op zoek naar samenwerking met andere kennispartijen, bedrijven en overheden.

Locatie Utrecht - Utrecht Castel

Princetonlaan 8
3584 CB Utrecht
Gemeenschappelijk gebruik door TNO, Deltares en Universiteit Utrecht.
U kunt parkeren op het parkeerterrein aan de Budapestlaan.

Expertise

Environmental Modelling, Sensing & Analysis

Complexe vraagstukken over milieu en circulaire economie. Daarmee bent u bij Environmental Modelling, Sensing & Analysis (EMSA) aan het juiste adres. Met een multidisciplinaire aanpak van meten en... Lees verder
Zie ook

Contact

Dr. Jorien Strijk

  • Environmental Modelling
  • Sensing & Analysis