TNO draagt bij aan het optimaliseren van de gezondheid en veiligheid van de leefomgeving. Dit doen we met sensing: het meten en monitoren van stoffen in het milieu met sensoren. Deze sensoren en de visualisaties die deze bieden, geven data over de leefomgeving. Met deze data ontstaat inzicht in de huidige situatie en en in de mogelijke beheersmaatregelen. Dit creëert handelingsperspectief voor organisaties, overheden en personen.

Ontwikkelingen als big data, smart cities en the Internet of Things vragen om verregaande kennis op het vlak van sensoren. De kennis die TNO daarnaast heeft op het vlak van milieu, maakt dat de ontwikkelde producten en visualisaties bruikbaar en toepasbaar zijn voor de leefomgeving.Bewezen meetmethoden combineren we met innovatieve (sensor)technologie en online/realtime monitoring. De data die dit oplevert, verwerken we in modellen zoals decision support tools. Zo ontstaat vanuit data inzicht in de bestaande en toekomstige situatie voor bedrijven, overheden of particulieren. Dat maakt beter voorspelbaar welke maatregelen het gewenste effect geven.

Environmental Sensing Lab

TNO draagt bij aan de verdere ontwikkeling van sensoren en modellen en biedt marktpartijen kennis, processen en faciliteiten om producten (door) te ontwikkelen. Deze kennis bundelen we in het Environmental Sensing lab (EnSel)Hier wordt samengewerkt met uiteenlopende onderzoeksinstellingen en instituten. Dat maakt het mogelijk data te verrijken met andere databronnen, zoals meteorologische gegevens en verkeersgegevens. Waar nodig agendeert TNO relevante thema’s op het vlak van een gezonde en veilige leefomgeving bij bedrijfsleven of bestuur.
We werken nauw samen met kennis- en onderwijsinstellingen, zoals het RIVM en de Universiteit van Utrecht (onder meer het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences)). Gezamenlijk werken ze aan het ontwikkelen van modellen voor back- en forecasting van luchtverontreiniging met gebruik van meetinformatie van verschillende netwerken om zo interventiestrategieën voor blootstelling te kunnen bepalen.

Van monitoren naar managen

Eigenaren van veiligheids- of gezondheidsproblemen vinden het steeds belangrijker om vooruit te kijken en aan risicomanagement te doen. Zij investeren in sensornetwerken die systematisch zijn te beheren en besturen. Een dicht netwerk maakt het mogelijk om flexibel en nauwkeurig te meten. Daardoor zijn gegevens realtime inzichtelijk, wat early warning en tijdig ingrijpen mogelijk maakt. Zo kunnen emissies onder bepaalde weersomstandigheden worden teruggedrongen, kan het verkeer op een andere manier worden gereguleerd bij te hoge fijnstofuitstoot, of wordt bij detectie van verontreinigingen tijdig de inname van drinkwater gestopt. TNO zet in op het creëren van steeds scherper inzicht, waardoor er fijnmaziger en bijzonder kosteneffectief kan worden ingegrepen. Met data ontstaat inzicht in de huidige situatie en in de mogelijke beheersmaatregelen. Dit creëert handelingsperspectief voor organisaties, overheden en personen.

Locatie Utrecht - Utrecht Castel

Princetonlaan 8
3584 CB Utrecht
Gemeenschappelijk gebruik door TNO, Deltares en Universiteit Utrecht.
U kunt parkeren op het parkeerterrein aan de Budapestlaan.