TNO werkt aan 'de Tankterminal van de toekomst'. We ontwikkelen methoden om met behulp van slimme sensoren permanent en realtime in en rond de tankopslag metingen te verrichten. Dat vergemakkelijkt niet alleen het onderhoud, maar kan ook calamiteiten voorkomen. Voor bedrijven die actief zijn in havengebieden biedt het nieuwe concept tal van mogelijkheden om deze terminal mee te helpen ontwikkelen.

Veiligheid, gezond werken en goede luchtkwaliteit kenmerken de ‘tankterminal van de toekomst’. TNO beschikt over technologische kennis waar het bedrijfsleven mee aan de slag kan. De volgende generatie sensoren, die hypergevoelig zijn en alle relevante stoffen kunnen meten, is volop in ontwikkeling. Die realiseren wij het liefst met bedrijven in de haven actief zijn. Samen kunnen we daar ons land mee op de kaart zetten en nieuwe markten veroveren.

Permanent meten met sensoren

De tankterminal rusten we binnen en buiten uit met allerlei sensoren. Die meten permanent wat er in en rond de terminal gebeurt. Deze gegevens worden realtime verwerkt op ons IT-platform waar alles direct wordt doorgerekend. Zo heeft de operator steeds een gedetailleerd beeld van de actuele situatie. Op het beeldscherm ziet deze alle relevante informatie over de terminal: een mogelijke verzakking, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, het exacte mengsel in de tank.

Elke afwijking is direct op het scherm te zien en maakt snel ingrijpen mogelijk. Door deze digitalisering heeft de operator realtime alle benodigde informatie om het werk op de terminal veilig te kunnen uitvoeren. De papierwinkel met onderhoudsschema’s en andere activiteiten is daarmee overbodig geworden. Digitalisering van datastromen biedt in de toekomst ook de mogelijkheid te anticiperen op onveilige situaties en deze te voorspellen.

No man entry: controle op scheurtjes door middel van een drone

Medewerkers hoeven niet meer de tank in voor inspectie. Controle op scheurtjes of andere fouten behoort tot het verleden, omdat een drone uitgerust met slimme camera’s de wanden van de tank controleert. Dat betekent een aanzienlijke besparing van tijd, afvalwater en menskracht en kostbare inactiviteit. De tijd om het juiste mengsel in de tank te bereiken wordt aanzienlijk verkort doordat sensoren de samenstelling realtime meten en reguleren.

Snel en gericht ingrijpen bij calamiteiten

Met behulp van een sensor op het lichaam of in de kleding stelt een medewerker vast of zich gevaarlijke stoffen in de lucht bevinden. Sensoren in de omgeving detecteren de bron en onze modellen rekenen direct door hoe ze zich verspreiden. De gealarmeerde hulpverlening heeft een app waarin alle veiligheidsvoorschriften zijn verwerkt en die de uitkomsten van onze rekenmodellen realtime laat zien: welke stoffen verspreiden zich waar en in welke mate worden medewerkers en bevolking hieraan blootgesteld. Hulpverleners kunnen hierdoor sneller en gerichter ingrijpen.

Samen innovaties in de haven realiseren

Dat is de aanpak voor de ontwikkeling van de tankterminal van de toekomst: samen met bedrijven sensoren en toepassingen ontwikkelen die het werken in de haven veilig, schoon, gezond en minder kostbaar maken. Geïnteresseerde bedrijven nodigen we uit samen met ons innovaties in de haven te realiseren.

Contact

Drs. ing. Fred Hartendorf

  • Sensoren
  • Luchtkwaliteit
  • Milieu
  • Gezondheid