Grote en kleine steden omarmen ICT als panacee om problemen rond leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid op te lossen. Big data, the Internet of Things en sensortechnologie zijn daarbij de toverwoorden. TNO heeft alle expertise op deze domeinen en terreinen gebundeld om steden concreet vooruit te helpen. Het combineren en delen van data in ons Smart City Operating System leidt tot innovatieve oplossingen.

Veel steden willen de onbegrensde mogelijkheden van ICT benutten, zonder dat zij hun ambities, visie en doelstellingen duidelijk voor ogen hebben. Het advies van TNO aan gemeenten is daarom steevast: maak dat alles eerst concreet. Pas dan kunnen we samen kijken welke rol ICT kan spelen om die plannen te verwezenlijken. Vanzelfsprekend helpen onze experts, met diepgaande expertise van ICT in alle facetten en toepassingen, de ambities eerst helder te krijgen.

De wereld iets nieuws laten zien

TNO ondersteunt grote steden ICT in te zetten om grote vraagstukken te lijf te gaan. Simpel gezegd: we ‘knopen’ alle beschikbare data over mobiliteit, leefomgeving, gebouwen, energie, gezondheid en veiligheid in een open, toegankelijk systeem aan elkaar en zetten daardoor stappen die tot dan onmogelijk waren. Het Smart City Operating System combineert interoperabiliteit, big data analyse, data governance en community vorming. We zijn ervan overtuigd dat we samen met stadsbestuurders en het bedrijfsleven de wereld straks succesvolle toepassingen kunnen laten zien die we met Smart City OS hebben gerealiseerd.

Big data eco system: ArenA

Met een grote groep partners uit het bedrijfsleven werken we aan een big data eco system in het Amsterdam ArenA Innovation Center. In dit living lab, in feite een stad in het klein, laten we de UEFA begin volgend jaar zien hoe je met slimme inzet van ICT wedstrijden of andere evenementen in een stadion voor alle bezoekers tot een feest kunt maken. En wat we in de Arena laten zien, kunnen we opschalen tot het niveau van een grote stad.
Concreet: de toestroom van tienduizenden bezoekers aan een wedstrijd of concert kan een stad en de omgeving ontwrichten. De methoden en technologieën van TNO draaien dat om: files, wachttijden en allerlei andere ongemakken en ergernissen maken plaats voor plezierige beleving bezoekers voor, tijdens en na het evenement. Hier komen onze expertises van gedrag en technologie samen, want met bijvoorbeeld big data en innovatieve apps kunnen we bezoekers verleiden eerder te komen, het ov te gebruiken, precies díe route te volgen naar en in het stadion, hen amusement en tips te bieden.

Startups betrekken

Het Smart City OS is een dynamisch systeem dat volop in ontwikkeling is. Het idee en de aanpak, met alle technologie onder de motorkap, is door TNO ontwikkeld en klaar om op vele gebieden in de stad van de toekomst toe te passen. Door het bedrijfsleven vanaf stap één te betrekken is het voor deze partijen ook veel makkelijker nieuwe toepassingen snel naar nationaal niveau op te schalen.

TNO-expert Jeroen Broekhuijsen: 'We brengen het Smart City OS al volop in de praktijk met regio's als Amsterdam en Eindhoven. Daarbij betrekken we nadrukkelijk startups om samen aan de slag gaan met het ontwikkelen van apps op basis van open data. De combinatie van de kennis van TNO, de deskundigheid bij de steden en het innovatieve vermogen van startups gaat ons land wereldwijd op de kaart zetten met datagestuurde steden.'

Downloads