In Nederland en de rest van Europa is de druk op de ruimte groot. Bewoners, bedrijven en bezoekers stellen uiteenlopende eisen aan de omgeving. Eisen die vaak lastig te combineren zijn. TNO heeft een interactief instrument voor ruimtelijke planvorming ontwikkeld waarmee u gedetailleerd inzicht krijgt in de effecten van aanpassingen in de omgeving: Urban Strategy.

Wil je meer weten over Urban Strategy?

We nemen graag contact met je op

Contact

Wie ingrijpt in stedelijke gebieden en grootschalige infrastructuur, dient als een koorddanser te balanceren tussen uiteenlopende belangen. Immers, een aanpassing op een bepaald terrein heeft vrijwel altijd gevolgen voor andere gebieden. Zo zou je de luchtkwaliteit van een stadsdeel kunnen verbeteren door uitsluitend schone vrachtwagens toe te laten, maar ook door alle vrachtverkeer om te leiden. Beide maatregelen pakken heel verschillend uit als het gaat om bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Wat is Urban Strategy?

Urban Strategy is een rekenmodel voor interactieve planvorming. Het bestaat uit twee componenten: geavanceerde software en dienstverlening door TNO; u bent dus verzekerd van deskundigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid.

TNO helpt u de benodigde gegevens in te voeren; denk aan actuele digitale kaarten, verkeersstromen en demografische gegevens. Vervolgens begeleiden we u bij het variëren met de variabelen, zodat u ziet wat een aanpassing, zoals de aanleg of verbreding van een weg of de bouw van een kantoorgebouw, voor gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de verkeersintensiteit, de luchtkwaliteit, de geluidslast en de externe veiligheid. Ook helpt TNO u de resultaten correct te interpreteren. Urban Strategy maakt inzichtelijk waarom het ene alternatief een betere oplossing is dan het andere.

Voor wie is het bedoeld?

Urban Strategy helpt bestuurders, planologen, projectontwikkelaars, woningcorporaties, adviesbureaus, (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en verkeerskundigen nieuwe situaties te verkennen, ontstane situaties te evalueren en integrale oplossingen voor complexe knelpunten te vinden. Urban Strategy maakt inzichtelijk waarom het ene alternatief een betere oplossing is dan het andere. Het helpt dus ook plannen helder en overtuigend te presenteren.

Wat levert het u op?


Urban strategy: inzicht voor complexe stedelijke beleidskeuzest

Met Urban Strategy realiseert u integrale en weloverwogen oplossingen voor complexe planologische vraagstukken. Vraagstukken waarbij vaak sprake is van uiteenlopende of zelfs tegengestelde belangen. Urban Strategy heeft zijn waarde in de praktijk al meermalen bewezen, onder meer in het Rotterdamse havengebied en bij de verbreding van de A1 bij Muiden (zie film).

Het is een objectief en uiterst praktisch hulpmiddel dat bovendien de doorlooptijd van uw planologische projecten aanzienlijk verkort. Een proces dat voorheen weken tot maanden kon duren, doorloopt u nu in enkele dagdelen.

Wil je meer weten over Urban Strategy?

Wij nemen graag contact met je op

Contact
Het TNO team deelt kennis over Urban Strategy en meer tijdens Intertraffic Amsterdam van 29 maart - 1 april 2022. Meer info en registratie >
Contact