De wereld verstedelijkt in een enorm tempo. Steden worden in toenemende mate geconfronteerd met uitdagingen van duurzaamheid en de kwaliteit van het leven, uitdagingen rond hulpbronnen en voedselzekerheid. Naar verwachting zal in 2030 70% van de wereldbevolking in de grote steden wonen. AMS (het consortium voor het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions)ontwikkelt een multidisciplinaire onderzoeksaanpak naar deze kwesties.

Steden hebben oplossingen nodig die grootstedelijke (metropolitan) zijn opgezet. Dergelijke oplossingen worden mogelijk gemaakt door innovatieve nieuwe technologie en ontwerpenmethoden. Maar geen enkele partij kan dit alleen doen; grootstedelijke oplossingen vereisen samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, steden en burgers. Het AMS is een netwerk van partners uit verschillende disciplines. TU Delft, Wageningen UR en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) vormen het academische hart van het initiatief. Ze werken samen met partners Accenture, Alliander, Cisco, IBM, KPN, Shell en Waternet, Amsterdam Smart City, ESA, TNO, Waag Society en de stad Boston. De samenwerking tussen al deze partners biedt een gelegenheid om het metabolisme van de stad te bestuderen vanuit een multidisciplinair perspectief. Bovendien is AMS een open platform waarin partijen met een levensvatbare bijdrage welkom zijn om deel te nemen.

AMS en rol TNO

AMS wil een internationaal toonaangevend instituut zijn waar talent wordt opgeleid en ingenieurs, ontwerpers, digitale ingenieurs en natuur- en sociale wetenschappers gezamenlijk interdisciplinaire grootstedelijke oplossingen ontwikkelen en valoriseren. AMS is gericht op toegepaste technologie in stedelijke thema's zoals water, energie, afval, voedsel en data. Binnen het Proof of Concept Living Lab ontwikkelt TNO verschillende modules voor nader onderzoek van alle mogelijke datastromen binnen steden. Samen met partners worden datastromen in beeld gebracht in zogeheten Data Flow Observatories. Daarmee wordt de analyse van die data stromen beter mogelijk en verkrijgen we inzicht in de onderlinge en onderliggende relaties. Deze visualisaties zijn daardoor een krachtige bron van nieuwe samenwerkingen en cross-over innovaties met partners binnen AMS. Het faciliteert tevens wereldwijde samenwerking tussen steden.

Onderzoek en onderwijs

In het hart van het onderwijs aangeboden in het AMS ligt een innovatief Master programma op het gebied van Metropolitan Solutions, nauw verbonden met onderzoek. Het programma zal gegeven worden op de campus in Amsterdam en in de toekomst ook online beschikbaar zijn.