Technologie die nog in de kinderschoenen staat hanteerbaar maken. Daarvoor maakt TNO zich sterk met deployment of disruptive technologies. Door nieuwe technologieën uit te proberen verzamelen we data, waarmee we vervolgens simulaties bouwen die de impact van een verandering op een stad of metropoolregio op grote schaal helpen voorspellen.

Neemt een reiziger de auto, pakt hij de trein of stapt hij op de fiets? Hoe beter we de keuze voor een bepaalde mobiliteit begrijpen, hoe beter we kunnen voorspellen in hoeverre de reiziger overstapt op een nieuwe modaliteit met een nieuwe prijs en een nieuwe propositie, zoals op dit moment Uber of car sharing. Maar krijg je mensen wel uit hun auto en gaat de nieuwe manier van transport de kwaliteit in de stad inderdaad verbeteren?

Data omzetten in beslisinformatie

Met Internet of Things verbeteren we zaken zoals luchtkwaliteit, verkeersdoorstroming, geluid en veiligheid. Technologie om op grote schaal data hanteerbaar te maken en er informatie van te maken die we kunnen omzetten in beslisinformatie waar een bestuur iets mee kan, bestaat echter nog niet. Daarom bouwt TNO gedragsmodellen die laten zien wat het effect is van nieuwe technologie op de korte, middellange en lange termijn. Door te toetsen of maatregelen werken krijgen gemeenten en overheden het stuur in handen om beleid te maken en de veranderingen in goede banen te leiden.

Nu handelen

Nederland wil klaar zijn voor de mogelijkheden die nieuwe communicatietechnieken zoals 5G ons bieden. Met die supersnelle betrouwbare communicatie bouwen we applicaties die de capaciteit van het bestaande wegennetwerk vergroten en waarmee we steden, overheden en de infrastructuur klaar maken voor automatisch rijden. Wat het ingewikkeld maakt is dat nog lang niet alle auto’s automatisch rijden. De steden en infrabeheerders zitten middenin de situatie van nu. Ze moeten nu handelen in een situatie waarin nog heel veel mensen gewoon zelf achter het stuur zitten.

Impact voor de markt uit simuleren

Terwijl de nieuwe grootschalige modaliteiten nog niet bestaan, bouwt TNO experimenteeromgevingen waarin we de impact voor de markt uit simuleren. Voor elke component van een C-ITS oplossing, van de on-board-unit, de wegkant-unit en de applicatie tot de communicatie en de opschaling kunnen wij in een kleine setting bekijken wat de waarde en impact van technologie gaan zijn.

Contact