Logistieke vervoerders zien hun businessmodel veranderen als gevolg van de digitalisering. Waar transportbeleid voor goederenvervoer nu vaak is gericht is op een verschuiving van weg naar spoor en binnenvaart, verkent TNO een transitie waarin autonoom rijden, elektrisch rijden, gebruik van platformen en nachtrijden worden gecombineerd.

Omdat deze innovaties zich sneller ontwikkelen in het wegtransport, zou dit juist resulteren in een omgekeerde verschuiving (‘reversed modal shift’): van spoor en binnenvaart naar weg.

Whitepaper: Succesvolle mobiliteitstransitie met adaptieve reisbegeleiding.

Ontdek onze inzichten op het gebied van de mobiliteitstransitie.

Download

De mobiliteitstransitie verandert de invloed en rol van gevestigde en nieuwe partijen in het mobiliteitsveld, zowel voor personen- als goederenvervoer. Naast de kansen die innovatieve ontwikkelingen als automatisch rijden en slimme logistiek bieden is er de dreiging van een monopolie van commerciële internationale spelers. Dit laatste kan leiden tot inefficiënte organisatie van de logistieke keten en tot ongewenste maatschappelijke effecten. Grote techbedrijven drukken lokale spelers uit de markt.

Hun ‘geïmporteerde’ modellen zijn namelijk niet afgestemd op onze lokale behoeften, wat betreft bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden en werktijden. Ook houden zij geen rekening met gevestigde infrastructuren. Vrijwel alle betrokken logistieke partijen worstelen met de vraag welke rol zij kunnen spelen in het toekomstige logistieke ecosysteem.

REVERSED MODEL SHIFT IN PLAATS VAN MODEL SHIFT?

TNO heeft een transitiepad geanalyseerd voor goederenvervoer waarin nieuwe ontwikkelingen als autonoom rijden, elektrisch rijden, gebruik van platformen en nachtrijden worden gecombineerd. Dergelijke innovaties vinden in het wegtransport sneller plaats dan op het spoor en in de binnenvaart. Dit verbetert de concurrentiepositie – door onder andere kosten, flexibiliteit, snelheid, efficiency en milieu-impact (CO2 en lokale emissies) – van het wegvervoer sterk.

Het kantelpunt wordt verwacht wanneer er in het wegtransport door automatisering zonder chauffeurs kan worden gereden, de vrachtwagens schoon en stil zijn (elektrisch) en trailers door e-dolly’s automatisch in ontvangst worden genomen (platforms). Dit zou resulteren in een ‘reversed modal shift’, oftewel een verschuiving van spoor en binnenvaart naar de weg. Afhankelijk van hoe dit transitiepad zich precies ontwikkelt kan dit zowel tot een gewenste als een ongewenste situatie leiden.

Publiek-private samenwerking

Het is belangrijk om gebruik te maken van de juiste combinatie van aankomende technologische ontwikkelingen, anders zal het tot ongewenste effecten leiden. Daarnaast is de vraag hoe we het ecosysteem zo kunnen inrichten dat een monopolie wordt voorkomen. Dit vergt oplossingen waarbij bedrijven hun diensten via verschillende platforms aanbieden. Ook moeten we gaan nadenken over wie de data beheert.

Tegelijkertijd is het nodig om samen te werken aan missie gedreven innovatie en te leren van implementatie in de praktijk. Op die manier kan de ‘time-to-market’ voor nieuwe producten en diensten worden verkort. Kortom: publiek-private samenwerking is van cruciaal belang. Bedrijven spelen immers een belangrijke rol in het voeden van overheden met informatie die ze nodig hebben om effectief te besluiten en te sturen.

OPTIMALISEREN LOGISTIEKE KETEN

Gebruik maken van de innovatiekracht van bedrijven en toepassing van nieuwe technologieën levert enorme kansen op. Zo stimuleert TNO samenwerking tussen logistieke aanbieders en de nieuwe generatie mobiliteitsaanbieders. We doen onder meer onderzoek naar de kansen van Self-Organizing Logistics (SOL) en hoe deze benut kunnen worden in het optimaliseren van logistieke ketens.

Samenwerken kan ook bijdragen aan het behalen van maatschappelijke doelen. Wanneer ritten op een juiste manier worden gedeeld en gebundeld in stedelijke gebieden, zal dit leiden tot een vermindering in het aantal gereden kilometers, en een vermindering in kosten voor de individuele logistieke aanbieders.

WAT HEEFT TNO TE BIEDEN?

TNO heeft integrale, innovatieve, domein overschrijdende kennis en zicht op de impact van disrupties – met kennis van de technologische details die er toe doen – en op de maatschappelijke transities ten aanzien van mobiliteit, logistiek, verstedelijking, economie en governance.

Met onze innovatieve tools, kennisproducten en -instrumenten en technische innovaties kunnen wij helpen het toekomstige mobiliteitssysteem en de leefomgeving vorm te geven. Met op wetenschappelijk bewijs gestoelde kennis helpen we overheden en bedrijven om maatschappelijke effecten te optimaliseren en risico’s te minimaliseren.

Meedenken met TNO

Wil jouw bedrijf met ons meedenken over hoe we gezamenlijk een toekomstbestendig mobiliteitssysteem kunnen vormgeven?

Neem contact op
Ons werk

Eerste stappen richting zelforganiserende logistiek

Automatisering en robotisering rukken op. En dat gaat ook de logistieke sector ingrijpend veranderen. Als straks alles is uitgerust met sensoren – van infrastructuur tot voertuigen en de pakketten daarin... Lees verder
Contact