Nieuwe technologieën veranderen de manier waarop we werken, reizen en goederen vervoeren ingrijpend. Dit biedt kansen voor bedrijven om innovatieve ontwikkelingen zoals MaaS (Mobility as a Service), automatisch rijden en slimme logistiek tot exportproduct te maken. Daarnaast veranderen de rollen en verantwoordelijkheden van bedrijven, wat zal resulteren in een ander speelveld met nieuwe machtsverhoudingen.

Whitepaper: Succesvolle mobiliteitstransitie met adaptieve reisbegeleiding.

Ontdek onze inzichten op het gebied van de mobiliteitstransitie.

Download

TNO denkt graag mee over hoe de introductie van nieuwe mobiliteitsdiensten kan bijdragen aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem. We zijn ervan overtuigd dat gezamenlijke kennisontwikkeling en innovatieversnelling, middels publiek-privaat samenwerken, hierbij noodzakelijk is.

Gezamenlijke kennisontwikkeling en het versnellen van innovaties

Het is van essentieel belang om tempo te maken met innovaties, zodat we tijdig onze eigen systemen en sturing kunnen ontwikkelen. Vrijwel alle betrokken Nederlandse partijen worstelen met de vraag welke rol zij kunnen en moeten spelen. Als TNO adviseren wij bedrijven om publiek-privaat samen te gaan werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling en het versnellen van innovaties. Kijk hierbij over de Nederlandse grenzen heen en bundel krachten.

Daarnaast kan samen worden gewerkt aan nieuwe veerkrachtige businessmodellen waarmee Nederlandse mobiliteits- en logistieke diensten zich verder ontwikkelen tot exportproduct. Deze nieuwe businessmodellen dragen bij aan het bereiken van maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld het stimuleren van elektrisch vervoer om overbelasting van het energienet te voorkomen. De inzet van platforms en deelsystemen stimuleren actieve mobiliteit en verminderen ruimtebeslag.

INNOVATIEKRACHT PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Hoe kunnen we het ecosysteem zo inrichten dat een monopolie door een internationale speler wordt voorkomen? Hoe kun je opboksen tegen grote internationale spelers? Hoe behouden we het OV als ruggengraat van het mobiliteitssysteem? Hoe ga je om met wet- en regelgeving die (nog) niet is ingericht op nieuwe diensten? Dit vraagt om oplossingen waarbij bedrijven hun diensten via verschillende platforms aanbieden en nadenken over wie de data beheert.

Tegelijkertijd is het nodig om samen te werken aan missie gedreven innovatie en te leren van implementatie in de praktijk. Alleen op die manier kan de ‘time-to-market’ voor nieuwe producten en diensten worden verkort. Kortom: publiek-private samenwerking is cruciaal. Bedrijven spelen immers een belangrijke rol in het voeden van overheden met informatie die ze nodig hebben om effectief te besluiten en te sturen.

Gebruikmaken van de innovatiekracht van bedrijven en de toepassing van nieuwe technologieën levert enorme kansen op voor de mobiliteitstransitie. Daarom stimuleren wij samenwerking tussen mobiliteitsaanbieders van trein, tram, metro tot bus én nieuwe generatie (mobiliteits)dienstenaanbieders. Kansen liggen bijvoorbeeld op het gebied van flexibilisering en automatisering van het openbaar vervoer.

Nieuwe mobiliteitsdiensten 

Idealiter ontstaat een eerlijke, efficiënte en toekomstbestendige mobiliteitsmarkt. Een markt waarin nieuwe spelers kunnen toetreden, er een ‘level playing field’ bestaat en bedrijven een maatschappelijk verantwoord businessmodel ontwikkelen. Maar zulke markten ontstaan niet vanzelf. Dit vereist randvoorwaarden die ruimte bieden aan nieuwe businessmodellen en aan nieuwe mobiliteitsdiensten die bijdragen aan de bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en betaalbaarheid.

WAT HEEFT TNO TE BIEDEN?

TNO heeft integrale, innovatieve, domein overschrijdende kennis en zicht op de impact van disrupties – met kennis van de technologische details die er toe doen – en van maatschappelijke transities ten aanzien van mobiliteit, logistiek, verstedelijking, economie en governance.

Met onze innovatieve tools, kennisproducten en -instrumenten en technische innovaties kunnen wij helpen het toekomstige mobiliteitssysteem en de leefomgeving vorm te geven. Met op wetenschappelijk bewijs gestoelde kennis helpen we overheden en bedrijven om maatschappelijke effecten te optimaliseren en risico’s te minimaliseren.

Meedenken met TNO

Wil jouw bedrijf met ons meedenken over hoe we gezamenlijk een toekomstbestendig mobiliteitssysteem kunnen vormgeven?

Neem contact op
Ons werk

Heb je straks altijd een optimale reis met MaaS?

Door Corona werken we zoveel mogelijk thuis. Maar als we weer meer gaan reizen, staan we straks gewoon weer vast. In de file of op een overvol perron. Een deel van de oplossing is Mobility as a Service,... Lees verder
Contact