Een mobiliteitstransitie zonder sturing leidt tot ongewenste ontwikkelingen. Denk daarbij aan potentieel verlies aan arbeidsplaatsen en overheidsinkomsten uit mobiliteit en economische impact voor bedrijven. Zo is er momenteel een nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs, maar dit kan door automatisering van vervoer op termijn volledig veranderen. Ook leidt de mobiliteitstransitie mogelijk tot significante verschuivingen op de arbeidsmarkt. TNO adviseert overheden bij de vormgeving van een sturingsmechanisme.

Whitepaper: Succesvolle mobiliteitstransitie met adaptieve reisbegeleiding

Ontdek onze inzichten op het gebied van de mobiliteitstransitie.

Download

De opkomst van nieuwe technologieën, zoals ‘Logistics as a Service (LaaS), Self-Organising Logistics (SOL), brengt verschillende uitdagingen mee als het gaat om de mobiliteitstransitie. Het is van belang te anticiperen op versnelling en schaalvergroting van technologische innovaties. Daarnaast verandert de rol van gevestigde partijen én komen er nieuwe partijen bij in het logistieke mobiliteitsveld.

Ook de rol van de publieke sector verandert. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen is het lastig voor overheden en beleidsmakers om bij te blijven, laat staan proactief beleid te voeren op de toekomstige ontwikkelingen. Beleidsmakers hebben baat bij goed onderbouwde informatie over de impact van nieuwe technologie. Zeker als beleid zich richt op specifieke gebieden, bijvoorbeeld zero-emission zones, kan de situatie daar verbeteren maar elders verslechteren (waterbedeffect).

ADAPTIEF BELEID

Het voortzetten van het huidige beleid kan leiden tot een situatie waarin het logistieke systeem niet wordt gevormd door het maatschappelijk perspectief, maar door de belangen van invloedrijke (internationale) marktpartijen en technologische mogelijkheden. Het voorkomen van deze ongewenste situatie vergt inzicht in wat technologische ontwikkelingen kunnen betekenen voor maatschappelijke kansen en uitdagingen. En vraagt om adaptief programmeren, aansluitend op missie gedreven innovatiebeleid.

Zelf organiserende logistiek

Daar waar het huidige beleid sterk is gericht op het stimuleren van een verschuiving van weg naar water en spoor zien we als TNO dat in een verkend transitiepad een omgekeerde verschuiving (‘reversed modal shift’) van spoor en binnenvaart naar de weg zal optreden. Om te bepalen of dit wenselijk is – en om te bepalen hoe langetermijnbeleid kan inspelen op deze ontwikkelingen – zal meer inzicht moeten worden verkregen in de mogelijke transitiepaden.

TNO werkt aan beleidsondersteunende studies waarin kennis uit praktijk en wetenschap wordt toegepast om de consequenties van verschillende beleidsopties inzichtelijk te maken. Dit helpt in het concretiseren van de kansen van SOL en hoe deze benut kunnen worden in het optimaliseren van logistieke ketens.

NU ACTIE ONDERNEMEN

Om maatschappelijk ongewenst ontwikkelingen te voorkomen is nu actie nodig, van alle betrokkenen. Dit begint bij het concretiseren van een integrale visie op onze toekomstige mobiliteit, logistiek en ruimtelijke ontwikkeling en vergt samenwerking, binnen Nederland en Europa. Wij zijn er van overtuigd dat onderstaande manier van overheidshandelen ons tot een toekomstig mobiliteitssysteem brengen:

  • Integraal en adaptief: Werk stapsgewijs toe naar een visie en sturing die uiteindelijke over alle domein-, departement- en systeemgrenzen heen loopt en ga adaptief programmeren waarbij toekomstbestendige doelen het ankerpunt zijn, er zicht is op de impact van (technologische) ontwikkelingen en flexibel wordt omgegaan met het inzicht van beleidsinstrumenten.
  • Samenwerking: Stimuleer publiek-private samenwerkingen waarin gezamenlijke kennisontwikkeling en het versnellen van innovaties op een selectie van onderwerpen waar Nederland een koploperrol in kan pakken centraal staat. Dit vereist bovendien meer samenwerking tussen overheden binnen Nederland én Europa om zo sterk te staan in een internationaal speelveld.

WAT HEEFT TNO TE BIEDEN?

TNO heeft integrale, innovatieve, domein overschrijdende kennis en zicht op de impact van disrupties – met kennis van de technologische details die er toe doen – en van maatschappelijke transities ten aanzien van mobiliteit, logistiek, verstedelijking, economie en governance.

Met onze innovatieve tools, kennisproducten en -instrumenten en technische innovaties kunnen wij helpen het toekomstige mobiliteitssysteem en de leefomgeving vorm te geven. Met op wetenschappelijk bewijs gestoelde kennis helpen we overheden en bedrijven om maatschappelijke effecten te optimaliseren en risico’s te minimaliseren.

Wil je met ons meedenken?

Wil je met ons meedenken over hoe we gezamenlijk een toekomstbestendig mobiliteitssysteem kunnen vormgeven?

Neem contact op
Ons werk

Eerste stappen richting zelforganiserende logistiek

Automatisering en robotisering rukken op. En dat gaat ook de logistieke sector ingrijpend veranderen. Als straks alles is uitgerust met sensoren – van infrastructuur tot voertuigen en de pakketten daarin... Lees verder
Contact