Gevalideerde simulatiemodellen en instrumenten bouwen die bijvoorbeeld een wethouder of een ceo kan toepassen voor beslisinformatie. Daarop richt TNO zich onder de noemer fact based impact assessment and policy advice.

Als een stad of een metropoolregio met het mobiliteitssysteem aan de slag gaat, moet zij ook de burgers meekrijgen. Het helpt als een wethouder met gevalideerde data en modellen kan laten zien wat de huidige situatie is waarin mensen zich herkennen en wat de toekomstige situatie gaat zijn. Doet hij dat niet met een standaardpresentatie maar met een interactief instrument van TNO, dan creëert hij extra draagvlak. Er ontstaat snel een discussie tussen burgers, gemeenteraden en bedrijven, waarbij het niet meer gaat over een rapport of over welke deskundige nu gelijk heeft. Het gaat veel eerder over de wenselijke situatie.

Databestanden en sensoren

De informatie voor de simulatiemodellen en instrumenten haalt TNO uit databestanden en sensoren. Databestanden komen bijvoorbeeld van gps, uit internationale onderzoeken naar bestaand gedrag en van het openbaar vervoer. Bij sensoren kun je denken aan tellussen. Door middel van experimenten leren we wat het gedrag van mensen is – van de bestuurder van een gemiddelde moderne auto tot de bestuurder met cooperative adaptive cruise control. Zo doen we onder meer pilots waarin we het opvolggedrag van een snelheidsadvies vastleggen. Die laten zien hoe de bestuurder en zijn auto reageren en wat dat betekent voor het netwerk.

Impact

Niet elke overheid heeft in de gaten hoe groot de impact van de duurzaamheidsambitie en digitalisering kan zijn. Het klinkt mooi om bijvoorbeeld alle bussen in de stad te elektrificeren, maar tijdens het opschalen blijkt daar veel meer achter te schuilen. Of denk aan Mobility as a Service (MaaS). Dat is alleen een oplossing als de gemeente het goed reguleert. Gemeenten en TNO kunnen dat echter niet alleen. Daarom werken we intensief samen met bedrijven in binnen- en buitenland, op het gebied van mobiliteit en logistieke planning.

Contact