Smart Sustainable Districts is een flagship-programma van het Europese programma Climate-KIC. De districten Utrecht Centrum-West, London Queen Elizabeth Olympic Park, Berlin Moabit-West en Paris Docks de St. Ouen werken daarin samen met kennisinstellingen aan factor 4-oplossingen: het gebruik van de helft minder bronnen en een verdubbeling van de economische output.

Het programma Smart Sustainable Districts toont de commerciële waarde en marktkansen voor innovatieve oplossingen voor stedelijke gebieden wereldwijd. De deelnemende districten zetten zich in om efficiënter met grondstoffen om te gaan, energieverbruik te reduceren en uitdagingen rondom klimaatverandering te adresseren.

Duurzame transformatie

Utrecht Centrum-West is als een van de eerste districten voor het programma geselecteerd. Tussen nu en 2030 maakt het Jaarbeursgebied een radicale verandering door van een zakelijk gebied naar een gemixt hoofdstedelijk gebied. Op verzoek van de gemeente richten de partners (gemeente Utrecht, de Jaarbeurs, Universiteit Utrecht, Utrecht Sustainability Institute, Deltares, Imperial College London, TU Berlijn, TU München en TNO) zich op duurzame transformatie rond vier thema’s:

  • Duurzaam verwarmen en koelen voor een energieneutraal gebied
  • Lokaal opwekken en gebruiken van duurzame elektriciteit
  • Een aantrekkelijk, groen en klimaatrobuust gebied
  • Een aantrekkelijk gebied dat duurzame persoonlijke mobiliteit bevordert

Een integrale aanpak voor duurzame transformatie

Om de vragen bij de thema’s te beantwoorden en slimme en duurzame innovaties in de gebiedsplannen te integreren, ontwikkelden de partners verschillende instrumenten. TNO heeft onder andere het Urban Strategy instrument hier ingezet. Met dit integrale ruimtelijk planningsinstrument is het mogelijk om mobiliteitsscenario’s voor een gebied door te rekenen en te bepalen wat de impact is op geluid, luchtverontreiniging en reductie van CO2-uitstoot is.

Verbinden van disciplines

De unieke kennis en expertise die in Smart Sustainable Districts richt zich echter niet op de afzonderlijke domeinen. Het gaat juist om het verbinden van disciplines: van experts in mobiliteit tot ruimtelijk planners en van beslissers over energievraagstukken tot ecologen. Elke partij kan hun eigen deskundigheid en instrumenten inbrengen op hun vakgebied. Door middel van het inzetten van integrale ruimtelijke planningsinstrumenten, serious gaming, storytelling en de interactiemogelijkheden van het Smart Sustainable District Utrecht platform worden complexe processen hanteerbaar. TNO heeft de expertise om deze complexe vraagstukken aan te pakken en gezamenlijk met burgers, stakeholders en stedelijke planners de duurzame transformatie van gebieden te versnellen.

Contact