Ons werk

Smart Sustainable Districts: innovatieve oplossingen voor stedelijke transformatie

Smart Sustainable Districts is een flagship-programma van het Europese programma Climate-KIC. De districten Utrecht Centrum-West, London Queen Elizabeth Olympic Park, Berlin Moabit-West en Paris Docks de St. Ouen werken daarin samen met kennisinstellingen aan factor 4-oplossingen: het gebruik van de helft minder bronnen en een verdubbeling van de economische output.

Het programma Smart Sustainable Districts toont de commerciële waarde en marktkansen voor innovatieve oplossingen voor stedelijke gebieden wereldwijd. De deelnemende districten zetten zich in om efficiënter met grondstoffen om te gaan, energieverbruik te reduceren en uitdagingen rondom klimaatverandering te adresseren.

Duurzame transformatie

Utrecht Centrum-West is als een van de eerste districten voor het programma geselecteerd. Tussen nu en 2030 maakt het Jaarbeursgebied een radicale verandering door van een zakelijk gebied naar een gemixt hoofdstedelijk gebied. Op verzoek van de gemeente richten de partners (gemeente Utrecht, de Jaarbeurs, Universiteit Utrecht, Utrecht Sustainability Institute, Deltares, Imperial College London, TU Berlijn, TU München en TNO) zich op duurzame transformatie rond vier thema’s:

  • Duurzaam verwarmen en koelen voor een energieneutraal gebied
  • Lokaal opwekken en gebruiken van duurzame elektriciteit
  • Een aantrekkelijk, groen en klimaatrobuust gebied
  • Een aantrekkelijk gebied dat duurzame persoonlijke mobiliteit bevordert

Een integrale aanpak voor duurzame transformatie

Om de vragen bij de thema’s te beantwoorden en slimme en duurzame innovaties in de gebiedsplannen te integreren, ontwikkelden de partners verschillende instrumenten. TNO heeft onder andere het Urban Strategy instrument hier ingezet. Met dit integrale ruimtelijk planningsinstrument is het mogelijk om mobiliteitsscenario’s voor een gebied door te rekenen en te bepalen wat de impact is op geluid, luchtverontreiniging en reductie van CO2-uitstoot is.

Verbinden van disciplines

De unieke kennis en expertise die in Smart Sustainable Districts richt zich echter niet op de afzonderlijke domeinen. Het gaat juist om het verbinden van disciplines: van experts in mobiliteit tot ruimtelijk planners en van beslissers over energievraagstukken tot ecologen. Elke partij kan hun eigen deskundigheid en instrumenten inbrengen op hun vakgebied. Door middel van het inzetten van integrale ruimtelijke planningsinstrumenten, serious gaming, storytelling en de interactiemogelijkheden van het Smart Sustainable District Utrecht platform worden complexe processen hanteerbaar. TNO heeft de expertise om deze complexe vraagstukken aan te pakken en gezamenlijk met burgers, stakeholders en stedelijke planners de duurzame transformatie van gebieden te versnellen.

Nieuws

Waterstof als schone brandstof dichterbij met nieuw TNO waterstoflab

03 februari 2021
Het Innovation Centre for Sustainable Powertrains (ICSP) van TNO in Helmond, zet stevig in op het toepassen van waterstof. Op woensdag 3 februari is de eerste grote hoeveelheid van dit schone gas geleverd... Lees verder
Nieuws

Case studie analyse: Governance modellen voor Mobility as a Service (MaaS)

26 januari 2021
TNO heeft – in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – onderzoek gedaan naar de verschillende governance modellen voor Mobility-as-a-Service (MaaS). MaaS is een concept dat wereldwijd... Lees verder
Nieuws

Digitalisering en automatisering zetten scenario’s transport en bereikbaarheid op zijn kop

22 januari 2021
Een TNO-analyse van technologische ontwikkelingen en hun maatschappelijke impact laat zien dat digitalisering en automatisering kunnen leiden tot andere scenario’s dan vaak gedacht. Het wegvervoer heeft meer... Lees verder

Contact

Appl.AI Webinar #2: Zelfrijdende auto’s

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.