Klimaatbestendige steden en infrastructuur

Als gevolg van de mondiale opwarming  kunnen hete zomers en extreme regenbuien in de toekomst vaker voorkomen in Nederland. De gebouwde omgeving is daarbij extra kwetsbaar, omdat ze warmte vast houdt en een hoger percentage verhard oppervlak heeft. Deze eigenschappen kunnen ertoe leiden dat de leefbaarheid van de stad in de toekomst afneemt en dat vitale infrastructuren extra belast worden, omdat wateroverlast en hoge temperaturen vaker voorkomen. Bovendien hebben steden een hoge dichtheid aan inwoners, goederen en infrastructuur en een belangrijk aandeel in de economie, waardoor extreme weersomstandigheden juist op steden een grote impact kunnen hebben.

Omdat investeringen in de gebouwde omgeving die nu gedaan worden, bijvoorbeeld voor renovatie of nieuwbouw, leiden tot gebouwen en infrastructuren die er over pakweg vijftig jaar nog steeds staan, is het van belang om nu al te overwegen of aanpassingen aan een toekomstig klimaat kunnen worden ingepast. Ook zijn er aanpassingen in de gebouwde omgeving mogelijk die de huidige overlast van extreme weersomstandigheden verminderen.

TNO heeft kennis, technologie en technieken in huis om de overheid en het bedrijfsleven te adviseren bij zowel inrichtingsvraagstukken in stedelijke en industriële gebieden als bij kwetsbaarheden en maatregelen voor vitale infrastructuur. Beleidsmakers en burgers kunnen gebruik maken van die kennis, als zij maatregelen willen nemen die steden beter bestand maken tegen de gevolgen van de veranderingen in het klimaat.

Expertise

Climate, Air & Sustainability

Wij bieden oplossingen voor problemen rond klimaatverandering, luchtkwaliteit en duurzaamheid, rekening houdend met economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de doorwerking daarvan... Lees verder
Expertise

Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers... Lees verder
Expertise

Networked Organisations

Wij innoveren genetwerkte organisaties en ondersteunen bij het implementeren van de innovaties in verschillende domeinen, zoals stedelijke veiligheid, beveiliging van vitale infrastructuur, crisismanagement,... Lees verder
Smart Cities

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.