Ons werk

Slimme bouwlogistieke concepten toepassen in de praktijk

De bouwsector wil een inhaalslag maken op het gebied van logistiek en ketenregie. TNO is samen met een consortium van kennisinstellingen en bedrijfsleven deze uitdaging aangegaan in het project '4C (Cross Chain Control Centers) in bouwlogistiek'. In opdracht van de Topsector Logistiek is een innovatiecluster opgericht welke de afgelopen twee jaar invulling heeft gegeven aan deze ambitie.

Nieuwe wijze van inrichten en toepassen concepten

In het onderzoeksproject zijn bij twee concrete bouwprojecten van respectievelijk TBI (Hotel Amstelkwartier) en VolkerWessels in samenwerking met Boele en van Eesteren  (De Trip) nieuwe bouwlogistieke concepten en ketenregie systemen toegepast in de praktijk. Bij deze nieuwe wijze van inrichten en toepassen van bouwlogistiek wordt gewerkt met verschillende slimme concepten zoals o.a. een bouwhub aan de rand van de stad of bij een toeleverancier of zogenaamde runners voor het tijdig gereed zetten van bouwmaterialen op de juiste locatie op de bouwplaats. De logistieke concepten bieden een uitkomst bij bouwprojecten in binnenstedelijk gebied, waar de ruimte op de bouwplaats beperkt is, de impact op de omgeving groot en die vaak moeilijk bereikbaar zijn.

Meten van prestaties en Lessons learned

TNO heeft voor het bouwproject De Trip aangetoond dat het toepassen van bouwlogistieke concepten loont: 69% minder ritten naar de bouwplaats, 69% minder kilometers van bouwverkeer, en 68% minder CO2-uitstoot en gemiddeld 81 minuten besparing voor de leverancier per rit. Naast deze concreet meetbare prestaties, zijn ook overige resultaten geboekt en inzichten opgedaan.

  • Maak voor uw ketenpartners inzichtelijk hoeveel een bouwlogistiek concept kan opleveren. Doe dit zo vroeg mogelijk in het ontwerptraject.
  • Geef partijen inzicht in de consequenties van hun keuzes (bouwontwerp dan wel bouwuitvoering) op het gebied van bouwlogistiek.
  • Een bouwlogistieke control tower met integratie van verschillende ICT-systemen kan voor een grote efficiencyslag zorgen, maar de organisaties van alle ketenpartners moeten daarin meegroeien.
  • Evalueer het logistieke concept gedurende het bouwproces en na afloop en geef uw partners de kans om de voordelen te ervaren en in te zien.

Vervolg: 9 nieuwe bouwprojecten

Het project krijgt een vervolg met '4C control tower toepassingen in bouwlogistiek'. In dit project adviseert TNO 9 nieuwe bouwprojecten bij het toepassen van bouwlogistieke concepten en worden de prestaties en impact op de omgeving gemeten. Nieuwe onderzoeksonderwerpen zijn onder andere de koppeling met het Bouw Informatie Model (BIM) en verkeersmanagement systemen en de afstemming van logistieke concepten over meerder bouwprojecten.

Samenwerkingspartners

In het nieuwe 4C project wordt wederom nauw samengewerkt met verschillende kennisinstellingen en bedrijfsleven, waaronder: TU Delft, Universiteit Twente, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, VolkerWessels Bouwmaterieel, Dura Vermeer, van Wijnen, Waal bouw, Scholtens groep, Bouwend Nederland en TLN. De opgedane kennis en ervaringen worden breed binnen de sector gedeeld via congressen en instellingen als Dinalog en Connekt.

Zie Downloads voor Presentaties van Congres - Slimme bouwlogistiek 5 oktober 2017

Drs. Jannette de Bes-van Staalduinen

Contact

Drs. Jannette de Bes-van Staalduinen

  • supply
  • chain
  • duurzaamheid
  • CO2
  • lean
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.