Duurzame biologische en synthetische energiedragers zijn essentieel voor het reduceren van emissies. Om de potentie van alternatieve energiedragers voor de maritieme sector vast te stellen, doet TNO onder meer onderzoek naar alternatieve brandstoffen als waterstof, methanol, ammonia, liquid natural gas (lng) en elektriciteit.

Meer weten of bijdragen?

Meer weten over het onderzoek van TNO naar alternatieve brandstoffen en energiedragers of zie je mogelijkheden om eraan bij te dragen? Neem contact op met Jurrit Bergsma.

Contact opnemen

Welke energiedrager of welke samenstelling van energiedragers heeft de toekomst voor de maritieme sector? “Om de juiste keuze te maken, moet je in de eerste plaats kijken naar het operationele profiel van het schip”, zegt Jurrit Bergsma van TNO. “Is het bijvoorbeeld een binnenvaarder of een zeegaand schip? En wat is de energiedrager die erbij hoort? Bijvoorbeeld waterstof is een heel interessante energiedrager, maar het volume dat je nodig hebt ten opzichte van diesel is veel groter.”

Waterstof

“Voor een binnenvaarder die in Rotterdam en Duitsland kan bunkeren is het volume een kleiner probleem”, vervolgt Bergsma. “Maar als je een schip uit Shanghai helemaal moet volgooien met waterstof, dan blijft er geen ruimte over om goederen te vervoeren. Om deze reden moet je goed kijken waar je specifieke energie dragers toepast, en wat de daarbij behorende uitdagingen zijn.

Methanol, ammonia en lng

TNO onderzoekt ook andere energiedragers dan waterstof, met primair de focus op methanol, ammonia en lng. Bergsma: “Om een energiedrager te implementeren moet je integrale afwegingen maken. Welke impact heeft een bepaalde brandstof op de aandrijflijn en is het mogelijk om het schip te ‘retrofitten’? Dat wil zeggen dat er een nieuwe motor in komt of dat de motor wordt aangepast. Of denk aan de inpasbaarheid aan boord: hoeveel ruimte neemt de brandstof in en hoe staat het met de veiligheid? En denk tot slot aan operationele aspecten, zoals de kosten.”

Biobrandstoffen

Ook de herkomst van energiedragers heeft de aandacht van TNO. “Het bijmengen van biobrandstoffen kan op korte termijn de CO2-voetafdruk verlagen. Maar helaas zijn biobrandstoffen niet het volledige antwoord. Deze hebben afhankelijk van de herkomst ook een significante onwenselijke impact op bijvoorbeeld de natuur. Verder werken we met het innovatieprogramma VoltaChem aan elektrificatie van de chemische industrie. De ontwikkeling van energiedragers voor de scheepvaart kan daar niet los van worden gezien.”

Elektrificatie

Verschillende toepassingen zoals ‘peak shaving’, het varen op battery packs en walstroomaansluitingen bieden ook een grote kans om emissies te reduceren. Hier wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de integratie van battery packs op basis van het energieverbruik, en het inschatten en optimaliseren van de gebruiksduur van batterijen.

Kennis

Schone scheepvaart: naar een duurzame scheepvaart

Verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens. Daaraan werkt TNO met onderzoek naar circulariteit, slimme logistiek, zuinige motoren en alternatieve brandstoffen. Bovendien onderzoeken we het framework... Lees verder

Contact

Jurrit Bergsma

  • Maritime
  • Offshore