Waar komen grondstoffen en bouwmaterialen in de maritieme sector vandaan? En hoe kunnen ze tijdens of aan het einde van de levenscyclus worden hergebruikt? Met onderzoek naar het circulair ontwerpen, bouwen en recyclen van schepen en maritieme installaties vergroot TNO het bewustzijn voor circulariteit in de maritieme sector. Om zo de CO2-voetafdruk te verlagen.

Meer weten of bijdragen?

Meer weten over het onderzoek van TNO naar circulaire scheepvaart of zie je mogelijkheden om eraan bij te dragen? Neem contact op met Jurrit Bergsma.

Contact opnemen

“We brengen in kaart wat er in het schip gaat en wat je kunt hergebruiken”, vertelt Jurrit Bergsma van TNO. “Bovendien helpen we bij het vergelijkbaar maken hoe groen of circulair een schip of systeem is, zodat je er net als bij huishoudelijke apparaten een energielabel aan kunt hangen. Zo’n label is een mooi competitie-element, een benchmark voor verdere vergroening. Scheepseigenaren zijn daarin geïnteresseerd, dus zo stimuleren we de sector om duurzamer te worden.”

In stukjes knippen

Eenvoudig gezegd, knippen de onderzoekers het schip op in stukjes. Bergsma legt uit: “De staalconstructie, het hout, isolatiemateriaal, de motor, het meubilair, enzovoorts. Vervolgens onderzoeken we waar elke component vandaan komt en wat dat betekende voor de CO2-voetafdruk. Komt een onderdeel bijvoorbeeld uit China of IJmuiden? Tot slot onderzoeken we waar verbetering mogelijk is, eventueel door de uitkomst te vergelijken met andere schepen.”

Juiste en objectieve inschatting

Wat maakt het onderzoek dan zo ingewikkeld? Bergsma: “Veel informatie over de componenten is bekend, maar veel ook niet. Heb je marmer of een composiet aan boord van een luxejacht, dan is de werkelijke impact soms nog niet in kaart gebracht. Maar door onze kennis en inzichten kunnen we toch een juiste en objectieve inschatting maken. Ook bij het vergelijkbaar maken, het toewijzen van een ‘energielabel’, komt die objectieve en deskundige rol van pas.”

Top 10 van maatregelen

Het onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een top 10 van maatregelen en een circulariteitsoverzicht, van kortcyclische materialen zoals ijzer en aluminium, gevaarlijke materialen zoals lood en asbest en zeldzame materialen zoals koper en cadmium. Om de economische, ecologische en technische haalbaarheid aan te tonen, demonstreert TNO de werking in projecten. Bovendien zullen we nieuwe businesscases opzetten, waarbij materialen en componenten worden geleased.

Kennis

Schone scheepvaart: naar een duurzame scheepvaart

Verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens. Daaraan werkt TNO met onderzoek naar circulariteit, slimme logistiek, zuinige motoren en alternatieve brandstoffen. Bovendien onderzoeken we het framework... Lees verder

Contact

Jurrit Bergsma

  • Maritime
  • Offshore