Hoe zit de Nederlandse maritieme sector precies in elkaar? Welke barrières moeten worden weggenomen, voordat duurzame technologieën kunnen worden geïmplementeerd? Zijn er nog meer voorwaarden voor een succesvolle energietransitie, zoals beleidsmaatregelen of financiële prikkels? En hoe kan de sector aan de Green Deal voldoen? Die vragen beantwoordt TNO met governance en monitoring.

Meer weten of bijdragen?

Meer weten over het onderzoek van TNO naar goverance en monitoring of zie je mogelijkheden om eraan bij te dragen? Neem contact op met Jurrit Bergsma.

Contact opnemen

“Technologische logistieke oplossingen zoals circulaire scheepvaart, smart logistics, ship power systems en alternatieve energiedragers zijn fantastisch, maar ze komen niet van de grond zonder dat daar de juiste randvoorwaarden voor zijn gesteld”, weet Jurrit Bergsma van TNO. “Er moet een transitieframwerk zijn: waar staan we nu als sector? Waar gaan we naartoe? En hoe geven we dat vorm? TNO helpt met strategische analyse om het vraagstuk uit te werken.”

De businesscase sluiten

Het grote plaatje van 50 procent CO2-reductie voor al het scheepvaartverkeer wereldwijd in 2050, moet worden uitgewerkt naar een realistisch doel met tussenstappen. Bergsma: “De scheepswerven, de scheepseigenaren, maar vooral ook de overheid, zijn ervoor verantwoordelijk dat we de transitie naar een duurzame sector ook echt voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld met subsidies voor brandstoffen of technologieontwikkeling, of door andere investeringen die de businesscase sluiten.”

Duidelijk doel

“Met de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens hebben we voor de periode van 2020 tot 2030 en daarna een heel duidelijk doel gesteld”, vervolgt Bergsma. “Nu doen we samen met alle relevante partijen een analyse op scheepsniveau van het type schepen en van het hele systeem daaromheen. De komende vijf jaar gaan we dat verder uitwerken. Het betekent dat er parallel al veel technologische ontwikkelingen duidelijk zullen gaan worden.”

Beleid vormen

“Wat we als TNO ook doen, is vaststellen welke emissies er daadwerkelijk zijn”, besluit Bergsma. “Dat is dan weer de basis van waaruit we werken om de transitie vorm te geven. Dus van alle schepen die rondvaren en van alle systemen die eromheen zitten, meten we wat er daadwerkelijk wordt uitgestoten en ook waar dat gebeurt, zodat je effectief beleid kunt vormen op de plek waar het meeste wordt uitgestoten en waar je de kans hebt om er het meeste aan te doen.”

Kennis

Schone scheepvaart: naar een duurzame scheepvaart

Verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens. Daaraan werkt TNO met onderzoek naar circulariteit, slimme logistiek, zuinige motoren en alternatieve brandstoffen. Bovendien onderzoeken we het framework... Lees verder

Contact

Jurrit Bergsma

  • Maritime
  • Offshore