Wat is er nodig om de huidige voortstuwingssystemen van schepen aan te passen aan de nieuwe emissieregimes? Om tot een betrouwbare emissieloze voorstuwingstrein te komen, moet de hele keten worden onderzocht: de bron van de weerstand, de benodigde voortstuwing en de opslag van energie.

Meer weten of bijdragen?

Meer weten over het onderzoek van TNO naar scheepsvoortstuwing of zie je mogelijkheden om eraan bij te dragen? Neem contact op met Jurrit Bergsma.

Contact opnemen

De overgang naar duurzame ship power systems vraagt aandacht voor zowel het systeemontwerp als de integratie van componenten. TNO ontwikkelt oplossingen voor bijvoorbeeld CO2-afvang en CO2‑opslag (carbon capture and storage) en het verminderen van stikstofuitstoot. Verder onderzoeken we de effecten van alternatieve of bijgemengde brandstoffen. Tot slot richten we ons op componenten van nieuwe voorstuwingssystemen, zoals brandstofcellen en batterijen.

Retrofitten

“Bestaande schepen moeten zich aanpassen aan de strengere emissieregimes”, legt Jurrit Bergsma van TNO uit. “Die schepen moeten worden ‘geretrofit’. Dat wil zeggen dat er een nieuwe motor in komt of dat de motor wordt aangepast. We werken vooral aan aftertreatment, bijvoorbeeld waarbij de CO2 wordt opgevangen. Dat concept wordt al op grote schaal toegepast voor energiecentrales. De uitdaging is om dat nu naar een drijvend, bewegend en kleiner concept te brengen.”

Onzekerheid van de toekomst

De sector heeft ook te maken met nieuw gebouwde schepen. “Die schepen moeten omgaan met de onzekerheid van de toekomst: waar gaat het precies naartoe? Er is behoefte aan een voortstuwingsconcept dat minstens vijftien jaar meegaat in een toekomst waarin ook weer de nodige eisen worden gesteld. Daar zit heel veel onzekerheid in. Onder meer door onze expertise op het gebied van wegtransport, zijn we in staat om die onzekerheid weg te nemen.”

Internationaal speelveld

In het internationale speelveld van leveranciers en afnemers van motoren en componenten, focust TNO op partners in Nederland. Bergsma: “Maar we zijn ook in gesprek met mondiale partijen. Wij leveren brokjes informatie en brengen concepten verder tot prototype. Vervolgens pakt bijvoorbeeld een scheepsontwerper of een scheepseigenaar dat op, om daadwerkelijk zo’n systeem op commerciële basis te gaan leveren.”

Kennis

Schone scheepvaart: naar een duurzame scheepvaart

Verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens. Daaraan werkt TNO met onderzoek naar circulariteit, slimme logistiek, zuinige motoren en alternatieve brandstoffen. Bovendien onderzoeken we het framework... Lees verder

Contact

Jurrit Bergsma

  • Maritime
  • Offshore