Alleen vervoersbewegingen maken die nuttig zijn. Daarom draait het onderzoek van TNO naar smart logistics in de maritieme sector. Dat betreft zowel het optimaliseren van de benodigde logistieke bewegingen van producten, als het analyseren van de infrastructuur die hiervoor nodig is.

Wil je meer weten over het onderzoek van TNO naar smart logistics op zee?

Of zie je mogelijkheden om eraan bij te dragen? Neem contact op met Jurrit Bergsma.

Contact opnemen

“Schepen varen vaak met halve of lege containers heen en weer”, weet Jurrit Bergsma van TNO. “Bijvoorbeeld omdat het vervoer qua planning nog niet is afgestemd of omdat het praktisch is. Bovendien zijn er flink wat leerpunten in de multimodale afstemming, waar het transport overgaat naar trein of vrachtwagen. In ons onderzoek brengen we de hele logistieke keten in kaart, van het vrachtschip in China tot het koeriersbusje dat je bestelling thuis aan de deur aflevert.”

Slimme software

Bergsma ziet verschillende oplossingen om maritiem transport te optimaliseren: “Nu vaart een schip vaak zo snel mogelijk naar de haven, vervolgens gaat het een halve dag heel langzaam en dan komt het de haven binnen. De kapitein weet niet altijd wanneer het schip naar binnen mag. Als je het proces tussen de haven en het schip met slimme software beter afstemt, dan kun zonder grote aanpassingen aan het schip al veel energiereductie behalen.”

Wereldwijde bunkerinfrastructuur

Een andere oplossing is een wereldwijde bunkerinfrastructuur voor verschillende brandstoffen. “Als je de energietransitie over de gehele logistieke keten voor elkaar wilt krijgen, dan kun je niet in één haven gewoon maar beginnen met het aanbieden van waterstof voor schepen, auto’s en vrachtauto’s. Daarvoor moet je het grote plaatje overzien en afstemmen met de havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, enzovoorts.”

Data delen

Waarom is dit bij uitstek een rol voor TNO? Bergsma: “Wij zijn heel goed in staat om alle vormen van logistiek in kaart te brengen. Door intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid kunnen we beschrijven wat er precies gaande is en welke infrastructurele aanpassingen nodig zijn. Zoals het verhogen van de beladingsgraad van schepen. Of denk aan het delen en analyseren van data, aangevuld met bijvoorbeeld klimatologische gegevens.”

Kennis

Smart mobility and logistics

TNO ontwikkelt kennis en methodieken voor intelligente en duurzame logistieke stromen. Wij werken aan de strategie voor de mainportregio van de toekomst als knooppunt in wereldwijde goederenketens, aan... Lees verder

Contact

Jurrit Bergsma

  • Maritime
  • Offshore