De effectiviteit van het Nederlandse autobelastingensysteem als instrument om ons wagenpark te verduurzamen kan worden vergroot. Groene fiscale prikkels stimuleren kortstondig de verkoop van nieuwe auto’s, maar niet het behoud van schone, zuinige voertuigen voor ons wagenpark. Op basis van jarenlang onderzoek stelt TNO concrete aanpassingen van de autobelastingen voor om ons wagenpark snel te verjongen en verduurzamen.

TNO adviseert 5 oplossingen voor een schoner wagenpark.

Download de whitepaper 'Schoon wagenpark vraagt om méér naast stekkersubsidie'.

Download

Autobelasting als instrument

Het huidige Nederlandse wagenpark telt ongeveer 9 miljoen personenauto’s en 1 miljoen bestelauto’s. Jaarlijks leggen deze voertuigen meer dan 120 miljard kilometer af, waardoor ze een forse impact hebben op het klimaat, onze stikstofuitstoot en de luchtkwaliteit: thema’s waarop Nederland drastisch moet verbeteren.

De overheid zet autobelastingen in als instrument om de milieugevolgen van ons wegverkeer te beperken. Dat leidde tot hoge verkoopaantallen van nieuwe, schone en zuinige auto’s, waarmee Nederland zelfs voorop liep in Europa. Helaas zijn de blijvende positieve effecten van dit stimuleringsbeleid beperkt: ons wagenpark als geheel is geen toonbeeld van duurzaamheid.

Verstoring van tweedehandsmarkt

TNO heeft een uitgebreid track record op het gebied van verkeersemissieonderzoek en analyseert de milieugevolgen van het Nederlandse autobelastingstelsel al jaren. Uit onderzoek blijkt dat het eenzijdig stimuleren van de verkoop van nieuwe, schone auto’s leidt tot een verstoring van de tweedehandsmarkt.

Na een korte gebruiksperiode (vaak lease), verdwijnen gesubsidieerde auto’s naar het buitenland, omdat ze niet geliefd zijn bij de Nederlandse occasionkoper. Die haalt zijn jonge, goedkopere, maar vaak minder schone tweedehandsauto liever uit het buitenland. Ook oudere, meer vervuilende modellen worden vaker geïmporteerd als betaalbaar vervoermiddel. Tot slot pakt ook de gunstige fiscale behandeling van dieselbestelauto’s ongunstig uit voor ons milieu.

Advies voor stabielere autobelastingen

De eenzijdige focus op ‘groene aanwas’, zonder fiscaal beleid gericht op het behoud van schone voertuigen, heeft negatieve gevolgen voor de structurele verduurzaming van ons wagenpark. De milieuwinst blijft dan ook fors achter bij de prognoses. Om deze ‘weglek’ te bestrijden, stelt TNO drie concrete maatregelen voor die de overheid snel en kostenneutraal kan doorvoeren.

Het voorstel voor een stabieler autobelastingsysteem omvat consistente regels voor een lang leven van schone auto’s op de Nederlandse markt, en een sterkere afstemming op praktijkemissies. Met deze aanpassingen komen – én blijven – jonge, schone auto’s beschikbaar voor een brede groep automobilisten. Bovendien kunnen de maatregelen onafhankelijk van de belastingherziening ‘Betalen naar Gebruik’ (BNG) worden ingevoerd, waardoor het milieu direct van de positieve effecten profiteert.

Download de whitepaper.

'Schoon wagenpark vraagt om méér naast stekkersubsidie'.

Download
TNO Insights

Zo wordt schoon en zuinig rijden voor alle autokopers bereikbaar

10 november 2021
Door met ons autobelastingstelsel eenzijdig elektrisch rijden te stimuleren, verliezen we grip op de duurzaamheid van 80 procent van de auto’s in Nederland. Voor milieubewuste occasionkopers valt er weinig... Lees verder
Nieuws

Schoon wagenpark vraagt om méér naast ‘stekkersubsidie’

20 september 2021
TNO doet in een whitepaper een aantal suggesties om op korte termijn een consistente vergroening van het wagenpark te stimuleren met direct rendement voor de luchtkwaliteit en klimaat. Ze zijn makkelijker... Lees verder
Ons werk

De transitie naar CO2-neutrale mobiliteit in 2050

De doelstellingen in het Parijs-akkoord en het nationale klimaatakkoord over het beperken van de uitstoot van broeikasgassen vergen in het domein van mobiliteit rigoreuze stappen. Zo moet de CO2-uitstoot... Lees verder
Ons werk

Energie- en milieu-aspecten van elektrische personenvoertuigen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft TNO gevraagd de nu bekende feiten over elektrische voertuigen in een beknopte studie te verzamelen. De studie gaat vooral in op de CO2-uitstoot... Lees verder
Contact