De kwaliteit van banden heeft grote invloed op brandstofverbruik, CO2-uitstoot, veiligheid en geluidsemissie van voertuigen. Het gebruik van hoge kwaliteitsbanden draagt ertoe bij dat voertuigen economischer, veiliger en stiller worden. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voerden TNO en M+P een ‘quick-scan’ onderzoek uit naar de potentiele voordelen van hoge kwaliteitsbanden in termen van energie, veiligheid en geluid.

Sinds november 2012 is er in Europa een bandenlabel met een indicatie voor energiezuinigheid, veiligheid en geluid. Banden die het hoogst scoren op alle drie aspecten worden AAA- of triple-A banden genoemd. In de studie wordt een schatting gemaakt van de potentiele voordelen van deze banden, aangenomen dat alle nu gebruikelijke banden in Nederland vervangen worden door AAA-banden. Deze situatie wordt vervolgens vergeleken met een baseline die het huidige bandengebruik van de Nederlandse voertuigvloot representeert.

Grootschalige vervanging heeft grote impact

De studie laat zien dat de overgang naar AAA-kwaliteitsbanden grote impact zal hebben op energieconsumptie, veiligheid en verkeerslawaai. Deze impact laat zich voor de Nederlandse situatie als volgt concretiseren. Jaarlijks kan het bijna 506 miljoen liter brandstof besparen en een reductie betekenen van ongeveer 1,3 Mton CO2. Het jaarlijks aantal verkeersdoden kan met 43 worden verminderd; het aantal slachtoffers met minder ernstige en lichte verwondingen respectievelijk met 260 en 364. Als gevolg van de positieve geluidskarakteristieken van de triple-A banden zullen ieder jaar 216.000 mensen minder in erge mate last hebben van verkeerslawaai en het aantal mensen dat in hun slaap erg gestoord wordt zal met 204.000 verminderen.

Een betere band vertaalt zich voor zowel eindgebruiker als maatschappij in kostenbesparing. Maatschappelijk gezien zou de overeenkomstige jaarlijkse kostenbesparing ongeveer 1 miljard Euro’s bedragen. Voor de eindgebruiker zou dit jaarlijks een besparing betekenen van 117 Euro voor personenauto’s en 2.418 Euro voor lange afstandsvoertuigen.

Vervolgstudie

In een vervolgonderzoek berekende TNO wat de kostenbesparingen zouden zijn voor Rijkswaterstaat, de Gemeente Amsterdam en de Gemeente Rotterdam. De resultaten van deze studies zijn onderaan deze pagina te downloaden.