Ons werk

Outlook op CO2 reductie in het internationaal goederenvervoer

Een groot deel van de goederenstromen in Nederland is internationaal en verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de transport- en logistiek-gerelateerde CO2-uitstoot. In totaal wordt bijna 1.800 miljoen ton per jaar van, naar en door Nederland vervoerd. Maar liefst 62% van alle tonnen wordt vervoerd binnen de Nederlandse grenzen, waaronder het achterlandvervoer van en naar de zee- en luchthavens.

Het handelingsperspectief voor verregaande decarbonisatie

Het klimaatakkoord van Parijs betekent dan ook voor deze sector een grote uitdaging: internationaal transport en logistiek moeten in 2050 minstens een factor 6 maal efficiënter worden. Dit betekent dat in 2050 de CO2-uitstoot ten gevolge van internationale goederenstromen in Nederland praktisch tot nul moet worden gereduceerd. In opdracht van de Topsector Logistiek hebben Connekt, TNO en CE Delft in kaart gebracht welke mogelijkheden de sector heeft om deze forse opgave te realiseren. De Outlook is bedoeld om belanghebbenden te informeren over mogelijkheden voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot. De Outlook is door TNO en CE Delft met Connekt uitgewerkt en bij een groot aantal stakeholders in de sector getoetst. Op basis van de eerste versie van de Outlook, die nu gereed is, wordt in de komende maanden een verdere concretisering gegeven aan de scope en invulling, onder andere door middel van een consultatieronde met overheden, bedrijven en organisaties uit de logistiek en energiesector. Op deze wijze wordt een volgende versie van de Outlook vastgesteld, waarin het handelingsperspectief voor de internationale logistiek verder wordt ingevuld.

Outlook on Hinterland and Continental Freight

Deze eerste Outlook on Hinterland and Continental Freight schetst voor het achterland- en continentaal transport dat in Nederland plaatsvindt de mogelijke manieren voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot: de zogenaamde decarbonisatiemaatregelen. Door deze maatregelen in de tijd te plaatsen, ontstaat zicht op de mogelijke routes (transitiepaden) naar een factor-6 efficiënter internationaal transport en logistiek. De transitiepaden zijn opgesteld voor vijf subsegmenten: droge bulk, vloeibare bulk, vers, consumentenproducten en halffabricaten. Per segment wordt zo duidelijk wat er nodig is om de doelstellingen te halen, waarbij ook zichtbaar wordt waar de grootste pijnpunten zullen liggen en wat de invloed is van de (grote) onzekerheden en mogelijke onverwachte ontwikkelingen (dark horses).

Rol TNO

Net als voor de stadslogistiek is nu voor een ander groot segment in het transport in kaart gebracht wat de uitdagingen zijn om de doelstellingen voor Parijs te halen. De grote hoeveelheid kennis die TNO en CE Delft op dit terrein hebben vormt een solide basis om voor overheden en bedrijfsleven de mogelijkheden voor decarbonisatie vast te stellen. Door de integrale benadering kunnen beleidsmaatregelen worden onderbouwd en geprioriteerd en kan de Topsector Logistiek worden geholpen bij het behalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen.

De Outlook van 2018 kunt u downloaden via de Topsector Logistiek Website

ga naar site
Nieuws

Waterstof als schone brandstof dichterbij met nieuw TNO waterstoflab

03 februari 2021
Het Innovation Centre for Sustainable Powertrains (ICSP) van TNO in Helmond, zet stevig in op het toepassen van waterstof. Op woensdag 3 februari is de eerste grote hoeveelheid van dit schone gas geleverd... Lees verder
Nieuws

Case studie analyse: Governance modellen voor Mobility as a Service (MaaS)

26 januari 2021
TNO heeft – in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – onderzoek gedaan naar de verschillende governance modellen voor Mobility-as-a-Service (MaaS). MaaS is een concept dat wereldwijd... Lees verder
Nieuws

Digitalisering en automatisering zetten scenario’s transport en bereikbaarheid op zijn kop

22 januari 2021
Een TNO-analyse van technologische ontwikkelingen en hun maatschappelijke impact laat zien dat digitalisering en automatisering kunnen leiden tot andere scenario’s dan vaak gedacht. Het wegvervoer heeft meer... Lees verder
Nieuws

Duurzame brandstoffen voor de binnenvaart

21 januari 2021
Onder druk van het klimaatakkoord, moet ook de Nederlandse binnenvaart verduurzamen. Een voor de hand liggende optie is een verplichting dat duurzame energiedragers, zoals biobrandstoffen, elektriciteit... Lees verder
Nieuws

ATO: de ontwikkelingen en mogelijkheden van automatische treinbesturing

19 januari 2021
Deze week heeft TNO in samenwerking met ProRail de position paper “ATO, gamechanger voor de toekomst van het spoor” naar buiten gebracht. In deze paper is de stand van zaken rondom automatische treinbesturing... Lees verder

Contact

Ir. Jordy Spreen

  • duurzame logistiek
  • carbon footprinting
  • stadslogistiek
  • duurzaam transport
  • voertuigemissies

Appl.AI Webinar #2: Zelfrijdende auto’s

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.