Om een indruk te krijgen van de uitstoot van NOx door voertuigen meet TNO in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op regelmatige basis de emissies van voertuigen in de praktijk. De resultaten van deze metingen worden verwerkt in emissiefactoren, die worden gebruikt voor het modelleren van de luchtkwaliteit ten behoeve van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de NOx-praktijkemissies van voertuigen met een dieselmotor, omdat deze veel hoger zijn dan de NOx-praktijkemissies van voertuigen met benzinemotoren.

Euro 5 diesel

In een recent rapport wordt verslag gedaan van een meetprogramma voor screening van de NOx-praktijkemissies van tien Euro 5 diesel bedrijfswagens. De voertuigen zijn uitgerust met mobiele emissiemeetapparatuur, het zogenaamde Smart Emission Measurement Systeem (SEMS), en getest tijdens praktijkritten op de openbare weg. Eén voertuig is bovendien onderworpen aan een meer gedetailleerd onderzoek op een rollenbank in het laboratorium.

De op de weg geteste voertuigen stoten in de praktijk gemiddeld vijf tot zes maal meer NOx uit dan de Euro 5 limietwaarde van 280 mg/km. Het voertuig dat tevens op de rollenbank in het laboratorium is getest, had tijdens een typekeuringstest een NOx-emissie die overeenkomt met de Euro-5 NOx-norm van 280 mg/km. Als echter de typekeuringstest wordt uitgevoerd met een al opgewarmde motor, of als een zwaardere motorbelasting wordt toegepast, dan neemt de NOx-uitstoot met een factor drie à vier toe.

Bijstelling

TNO heeft naar aanleiding van deze meetresultaten de emissiefactoren voor Euro 4 en Euro 5 bestelwagens naar boven bijgesteld.

Contact