De continu variabele transmissie (CVT), waarbij de transmissie ratio mechanisch wordt bepaald, is bij iedereen wel bekend. De elektrisch variabele transmissie (EVT) is echter veel efficiënter en heeft het bijkomende voordeel dat met de toevoeging van een batterij de EVT volledige hybride functionaliteit kan toevoegen aan de applicatie.

De EVT is ontwikkeld door TNO Automotive en EmechForce en is met name geschikt voor conventionele en hybride aandrijflijnen van bijvoorbeeld (stads)bussen en vrachtwagens. TNO Automotive heeft een patent op het voortvarende concept van de EVT.

Principe en praktijk

De elektrische variabele transmissie (EVT) is een elektromechanische omzetter met twee mechanische poorten en één elektrische poort (zie figuur). Er zitten geen mechanische overbrengingen in en de constructie van de EVT is zodanig dat hij nagenoeg onderhoudsvrij is. Als de elektrische poort niet gebruikt wordt, werkt de EVT als een gewone continu variabele transmissie waarbij de overzetverhouding een zeer groot bereik heeft. De EVT functioneert dus als een combinatie van de koppeling en de versnellingsbak van een voertuig. Via een vermogenselektronische omzetter (inverter) kan het boordnet gevoed worden, en wordt een nagenoeg slijtagevrije dynamo verkregen.

Aangezien conventionele dynamo's een laag rendement hebben, leidt dit ook tot een brandstofbesparing. Bij een elektrisch systeem met een gewone dynamo wordt het vermogen in de praktijk beperkt door de snaaraandrijving en de lage boordspanning. Bij het gebruik van de EVT, kunnen via vermogenselektronische omzetters eenvoudig andere (hogere) spanningsniveaus gemaakt worden, en wordt het vermogen alleen beperkt door de omvang van de verbrandingsmotor. Dit betekent dat sommige hulpvoorzieningen, die normaalgesproken rechtstreeks door de verbrandingsmotor worden aangedreven (bijvoorbeeld de pomp voor stuurbekrachtiging en de compressor), elektrisch aangedreven kunnen worden met een zeer hoog rendement. Deze kunnen dan naar behoefte in- en uitgeschakeld worden, zodat de nullastverliezen lager zijn. Ook dit leidt tot brandstofbesparing. Met de EVT kan bovendien het remvermogen verhoogd worden door het toerental van de motor te verhogen.

Daarnaast is het mogelijk om remenergie te dissiperen in weerstanden die zijn aangesloten op de elektrische poort. Bussen kunnen hierdoor tot stilstand remmen in tegenstelling tot bussen met een conventionele retarder. Bij het remmen kan de verbrandingsmotor zelfs uitgezet worden, waardoor het brandstofverbruik vermindert en de motor geen geluid meer maakt. Aan de elektrische poort kunnen een batterij of super-capacitors aangesloten worden, zodat remenergie kan worden opgeslagen, die vervolgens weer gebruikt kan worden voor acceleratie. Ook dit resulteert weer in behoorlijke brandstofbesparing, met name bij stadsbussen.

Hybride voertuigen

De elektrische poort maakt de EVT bijzonder geschikt voor het gebruik in hybride voertuigen. De energie voor de aandrijving kan zowel door de verbrandingsmotor als door een elektrische bron geleverd worden. De EVT vervangt de startmotor, koppeling, dynamo en de transmissie. Samen met de toevoeging van een klein aantal componenten, kan een volledig hybride voertuig gerealiseerd worden.

Contact

Ir. Robert Koffrie

  • 61851
  • 15118
  • 26262
  • EVT
  • bus