Wil je fors in fossiele brandstof minderen en uiteindelijk op duurzame brandstoffen overgaan?

De Europese Unie wil 80-95 procent minder CO2 uitstoten in 2050 dan in 1990. Bij lang en zwaar  transport over de weg en bij maritieme toepassingen blijft de verbrandingsmotor de komende decennia de belangrijkste aandrijftoepassing met gas en vloeistof als energiedrager.  Hybridiseren is daarbij niet uitgesloten. Om die doelstelling voor de transportsector te behalen, is het cruciaal om de motorefficiëntie te maximaliseren (naar 55%) en de motor geschikt te maken voor Flex Fuel: de toepassing van combinaties van duurzame brandstoffen. Daarnaast blijft het belangrijk om de uitstoot van schadelijke gassen te minimaliseren (emissie zonder impact).

In samenwerking met OEM’s, toeleveranciers en overheden ontwikkelt TNO het Dual Fuel RCCI-verbrandingsconcept (RCCI = Reactivity Controlled Compressed Ignition). De motor met deze RCCI-technologie presteert opmerkelijk beter op rendement en emissies dan de huidige state-of-the-art dieselmotoren. Met deze nieuwe kennis en technologie draagt TNO bij aan de verduurzaming van transport door de afname van gebruik van fossiele brandstoffen en de toename van gebruik van de noodzakelijke duurzame brandstoffen binnen de energie transitie mogelijk te maken. TNO biedt ondersteuning in het optimaliseren van het energieverbruik en beperking van emissies bij elk soort vervoer.

Minimale kosten

De modelgebaseerde besturingsmiddelketen van TNO is gericht op minimale ontwikkelingstijd en kosten. De keten combineert unieke kennis en concepten op het gebied van brandstofkeuze, uitlaatgas -nabehandeling, van het optimaal inzetten van restwarmte, van (gemengd) testen (inclusief klimaat, verkeer), regelgeoriënteerde modellering, virtuele signaal detectie en adaptieve besturingsalgoritmen.

Voor wie is dit interessant?

Onze technische ontwikkelingen concentreren zich op zware motoren voor vrachtwagens met hun vervoer over lange afstanden, maritieme toepassingen en tal van stationaire toepassingen zoals generatoren. Ze zijn interessant voor bijvoorbeeld: OEM’s voor zware voertuigen, brandstof OEM’s, maar ook voor OEM’s van de maritieme motoren en eindgebruikers van deze systemen. Onze onderzoeksgebieden zijn: real-world energie en emissie prestaties, Flex Fuel-brandstofregeling en voorspellende aandrijflijnbesturing in combinatie met de optimalisatie van inzet van restwarmte (WHR)

Op dit moment ontwikkelt TNO een multi-partner consortium. TNO staat open voor partners die met ons de RCCI-technologie een stap verder willen brengen met als voordeel:

  • Strategische partners kunnen zelf sturen naar gewenste doelen.
  • IP-rechten : eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve licentie voor deelnemers voor productiedoeleinden;
  • U krijgt RCCI meetgegevens, oplossingen voor aanpassingen van motor hardware, gevalideerde modellen en RCCI-besturings-strategieconcepten.

Eindambitie

Ons uiteindelijke doel is om in 2021 de RCCI Dual Fuel-prestaties in de echte wereld te demonstreren in een voertuig met ongekende efficiëntie welke ruim voldoet aan Euro VI en de Amerikaanse EPA23.

Meer weten?

Wil je meer informatie over wat TNO voor u kan betekenen op het gebied van technologie voor duurzame aandrijflijnen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Ing. Rob Schut

  • Power trains