Of het nu gaat om stadsvervoer van personen of goederen, of om regionaal of internationaal goederenvervoer – met state of the art kennis, methoden en toegepaste technologie maken de onafhankelijke experts van TNO zich sterk voor schone voertuigen.

TNO biedt gevalideerde modellen en optimalisatie-algoritmen die het gedrag op verschillende systeemniveaus (operationeel en op voertuigniveau) voorspellen. Dit resulteert in tools die kunnen worden ingezet in het ontwerp van transportsystemen, de ontwikkeling van producten voor gebruik in deze systemen en in de verdere optimalisatie van het systeem tijdens de operatie.

TNO streeft naar een mogelijke energiebesparing van 20-40% door de werking van het voertuig te optimaliseren voor zijn specifieke missie. In de visie van zelflerend (situatie-adaptief) energiebeheer binnen een op modellen gebaseerde benadering, staat de waarde van het combineren van feitelijke of bepalende en aannemelijke of voorspellende informatie centraal om van daaruit een optimum te benutten.

Met behulp van gemeenschappelijke tools en methodes binnen de transportsector streeft TNO naar nieuwe niveaus van kostenvermindering en naar doorvoering van innovaties in onder meer modulaire batterijpakketten, brandstofcellen, vereenvoudigde aandrijflijntransmissiesystemen zoals hybride configuraties , elektrische assen, adaptieve energie optimalisatie en de circulaire economie van batterijen tussen hergebruik, her- conditionering en recycling.

Meer specifiek biedt TNO

TNO biedt kennis in verschillende expertisegebieden over het ontwerp en het gedrag van vervoer (openbaar vervoer, goederendistributie, mobiliteitsdiensten en autonome oplossingen), hun interactie en hun integratie in de stedelijke omgeving. TNO brengt deze kennis samen en ontwikkelt de toepassing ervan voor optimalisatie van transportnetwerken. TNO kan het gedrag en de prestaties van deze systemen op verschillende niveaus van modellen beschrijven, nieuwe concepten en verbeteringen ontwerpen, en zo hun prestaties voorspellen.

Wat heeft u nodig? Dit biedt TNO:

  • Technische oplossingen voor de inzet van schone voertuigen: een op feiten gebaseerde analyse en bijbehorende consultancy;
  • Focus op state of the art en toekomstige batterijen in gevalideerde modellen die de inzet van de batterij duurzaam en efficiënt mogelijk maken;
  • Een holistische systeembenadering (component, voertuig, wagenpark, laadinfrastructuur) die inzicht geeft in TCO relevante criteria zoals bijvoorbeeld factoren die de CAPEX (noodzakelijke nieuwe investering) en de  OPEX (exploitatie kosten) beïnvloeden;
  • Een verzameling van gevalideerde modellen om het energiebeheer en -verbruik te voorspellen bij gebruik in de werkelijke operatie bij toepassing van 100% batterij voertuigen of batterij-hybride voertuigen incl. brandstofcel als range extender.
  • Een onafhankelijke rol naar Fabrikanten, Leveranciers, Engineering Partners en lokale overheden;

Eindambitie

Ons doel is om in 2021 aan te tonen dat we een vloot van Zero Emissie-bussen of logistieke voertuigen  door middel van een geoptimaliseerd ontwerp van voertuigconfiguratie, laadinfrastructuur, routing en energieverbruik in een vooraf bepaald optimum kan opereren (gegeven bepaalde overeengekomen KPI’s voor de klant). Hiervoor gebruiken adaptieve en/of zelflerende energie-optimalisatie methodieken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over wat TNO voor u kan betekenen op het gebied van technologieontwikkeling van schone voertuigen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Ing. Rob Schut

  • Power trains