Het Europese project ORCA zet in op hybridevrachtvoertuigen die veertig procent minder koolstofdioxide uitstoten en toch geen cent meer kosten dan conventioneel vrachtverkeer. TNO leidt het project.

Om te voldoen aan het Parijsakkoord, moet de uitstoot van koolstofdioxide in Nederland binnen vijftien jaar zijn gehalveerd ten opzichte van die in 1990. TNO levert belangrijke kennis en innovaties om deze doelstelling te bereiken. Zo loopt TNO in Europa voorop als het gaat om schone voertuigtechnologie en intelligente transportsystemen. Binnen het Europese project ORCA (Optimised Real-world Cost-Competitive Modular Hybrid Architecture for Heavy Duty Vehicles) implementeert TNO kennis en technologieën op het gebied van elektrisch en hybride rijden. 

Betaalbare hybrideoplossingen

Het project heeft het ambitieuze doel om een aandrijflijn voor hybridebussen en -vrachtwagens te ontwikkelen, die veertig procent minder brandstof verbruikt dan die van conventionele dieselvoertuigen. Tegelijkertijd mogen de totaalkosten van deze voertuigen niet hoger zijn dan die van de gebruikelijke bussen en vrachtwagens.

“Er is al hybridevrachtverkeer op de markt”, legt projectleider Rene Corbeij van TNO uit, “maar systemen die aan deze strenge voorwaarden voldoen, bestaan nog niet. Als onze oplossingen over vier jaar op de markt komen, zijn ze echt uniek.”

Kennis van energiemanagement

Allerlei onderzoeksinstellingen en industriële partners werken binnen een consortium samen aan deze nieuwe oplossingen. TNO coördineert het project en draagt inhoudelijk bij op verschillende onderwerpen. Zo ondersteunt TNO de partners met kennis op het gebied van energiemanagement. “Wij hebben veel kennis over hoe allerlei onderdelen van een voertuig samen inwerken op het energieverbruik”, licht Corbeij toe. “Op grond van die onderdelen en het specifieke gebruik van een voertuig kunnen we met computermodellen berekenen, hoe we de energie optimaal kunnen inzetten.”

Maximale laadcyclus

Een concreet voorbeeld, de optimale laadcyclus van een voertuig, maakt duidelijk wat dit inhoudt. Een hybridevoertuig rijdt zowel op elektriciteit als op vloeibare brandstof. Hoe minder brandstof er wordt gebruikt en hoe constanter het rijgedrag, des te minder uitstoot is er. Het is dus zaak om te voorkomen dat een accu leeg is op het moment dat de eerstvolgende oplaadpaal nog ver weg is. Te vroeg opladen is echter niet goed voor de levensduur van de batterij. De optimale laadcyclus van een voertuig hangt van nog meer zaken af: bijvoorbeeld een stadsbus, die vaak moet stoppen en optrekken, heeft een heel ander energieverbruik dan een bus die lange afstanden rijdt. Ook verwarmings- of koelsystemen van een bus of vrachtwagen spelen een rol. TNO weet door jarenlang onderzoek, hoe al dit soort onderdelen op elkaar zijn af te stemmen. Het project biedt de mogelijkheid om die kennis toe te passen in de praktijk.

De weg naar de markt

Ook TNO’s kennis van logistieke modellen op stadsniveau en het optimaliseren van accu’s vindt via dit project de weg naar de markt. In het laatste jaar zullen de opgeleverde voertuigen uitgebreid worden getest, vertelt Corbeij. “Die voertuigen moeten precies functioneren zoals we bedacht hebben. Het testen van die voertuigen, in ons Automotive Lab in Helmond en op de baan, is iets waar TNO heel sterk in is.”

Contact

Ir. Rene Corbeij