TNO Singapore

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van de industrie en het welzijn van de samenleving versterken door het verbeteren van de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van Traffic & Transport.

Singapore en Nederland staan voor vergelijkbare uitdagingen, zoals vergrijzing, verstedelijking en de energietransitie, terwijl ze complementaire kenmerken delen zoals beperkte ruimte, megahavens (lucht en zee), een sterke hightechindustrie en gerenommeerde technische universiteiten. Beide landen spelen een mondiale, leidende rol bij de introductie van autonome voertuigen1. Terwijl Nederland een sterke positie heeft verworven door het voorbereiden van zijn infrastructuur en wetgeving voor Connected Automated Vehicles, heeft Singapore aanzienlijke resultaten behaald bij het testen en inzetten van autonome voertuigen op de openbare weg.

Bij TNO geloven we dat New Urban Mobility -zoals Mobility as a Service, Connected & Automated Vehicles en Zero Emission Transport- de juiste voorwaarden kan creëren voor veilige, toegankelijke en duurzame toekomstige steden. Een succesvolle introductie van deze innovatieve technologieën is daarom essentieel. Dit kan alleen worden bereikt door een evenwichtige interactie tussen mensen, voertuigen en hun omgeving. Door hun krachten te bundelen, profiteren beide landen van elkaars expertise en creëren ze het ideale ecosysteem om innovaties te versnellen op gebied van bewezen, geavanceerde technologieën.

Met ons samenwerken? Neem contact op met Ronnie van Munster

Neem contact op

TNO’s activiteiten in Singapore

AV-testen

Samen met het Centre of Excellence for Testing & Research of AV's @ NTU (CETRAN) aan de Nanyang Technological University (NTU), ontwikkelt TNO een op scenario's gebaseerd veiligheidsbeoordelingskader voor de inzet van autonome voertuigen op de openbare weg.

Elektrische Busvloot

In nauwe samenwerking met de Singapore Land Transport Authority (LTA) ontwikkelt TNO een toolbox om een optimale inzet van een elektrische lijnbusvloot te simuleren.

Voertuigemissies

Met steun van de Singapore National Environment Agency (NEA) bouwt TNO een kosteneffectief prototype van een Smart Emission Monitoring-systeem dat de daadwerkelijke uitlaatemissies van dieselvoertuigen meet.

Luchthavenautomatisering

TNO werkt nauw samen met de Civil Aviation Authority van Singapore (CAAS) en ontwikkelt testcases op basis van luchthaven specifieke scenario's om een veilige inzet van geautomatiseerde containertrekkers op Changi Airport mogelijk te maken.

Stedelijke Planning

Samen met de National University of Singapore (NUS) werkt TNO aan een Urban Strategy demonstratiemodel: een data gestuurde 'Digital Twin' voor holistische stadsplanning en -ontwerp, waarmee steden de stedelijke mobiliteit strategisch kunnen plannen en beheren met aandacht voor de impact op milieu en ruimte.

Meer informatie over Traffic & Transport

Roadmaps
Contact

Ronnie van Munster

  • Business Development Manager SEA