Wereldprimeur in wording

Het is een van de gevaarlijkste stoffen die de gezondheid van werknemers in vooral de petrochemische industrie bedreigt: benzeen. Blootstelling aan deze uiterst giftige, vluchtige verbinding kan ernstige klachten veroorzaken. TNO is ver gevorderd met de ontwikkeling van een kleine, draagbare en betaalbare sensor die benzeen direct detecteert.

Op dit moment zijn er geen kleine, draagbare sensoren die in lage concentraties benzeen specifiek kunnen detecteren. Vooral dat laatste is een probleem: hoe eerder de blootstelling namelijk wordt opgemerkt, hoe sneller maatregelen zijn te treffen. Nu worden over het algemeen meer indirecte metingen gebruikt.

Ruim jaar onderzoek nodig

Inmiddels hebben TNO-experts een sensor gebouwd die in staat is zeer lage concentraties van een groep stoffen (aromaten) snel te detecteren. De volgende fase, waar nog zeker een jaar onderzoek, bouwen en testen voor nodig is, moet een sensor opleveren die heel specifiek de aanwezigheid van het kankerverwekkende benzeen kan vaststellen.

Strengere regelgeving

Een werkende benzeensensor betekent straks een wereldprimeur. Daaraan is vooral behoefte in de petrochemische industrie, waar de risico’s groot zijn en ook de regelgeving steeds strenger wordt. Bij een te hoge concentratie slaat het systeem achter de sensor alarm. Nu is dat per stof afzonderlijk nog niet vast te stellen. Ook meten de huidige systemen veel te grof, waardoor operaties soms onnodig worden stilgelegd met alle financiële gevolgen van dien. Aan de andere kant merken ze benzeen niet altijd goed op, waardoor blootgestelde werknemers op termijn ongemerkt ziekten als kanker kunnen ontwikkelen.

Wereldwijd voorop lopen

Marktpartijen die mee willen investeren in de ontwikkeling van de sensor en daarmee wereldwijd voorop lopen, zijn van harte welkom. De samenwerking kan resulteren in een BV, joint-venture of licentie. Behalve uit de olie- en gasindustrie off- en onshore is er grote belangstelling voor toepassingen in andere sectoren.

Bent u geïnteresseerd?

Neem contact met ons op.

e-mail
Contact

Dr. ir. Hans Boumans

  • Director Technology Transfer