Ons werk

Care For Data | Berekenen effectiviteit eHealth-oplossingen

Wil je een bijdrage leveren aan de effectiviteit van e-Health oplossingen?

Neem dan contact met ons op

e-mail

De effectiviteit van eHealth-oplossingen is doorgaans moeilijk aan te tonen. Dat komt vooral door privacywetgeving: patiëntgegevens mogen in beginsel niet door partijen in de zorg worden gedeeld. TNO werkt in een consortium met verzekeraar CZ, het Zuyderland ziekenhuis in Zuid-Limburg en het CBS aan een oplossing waarin het volledig versleuteld combineren van data centraal staat.

Gepersonaliseerde zorg

Het project CareForData komt voort uit het idee van ‘value based care’: het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats. Inzicht in de effectiviteit van eHealth-oplossingen draagt bij aan het bepalen wat de juiste zorg is en voor wie. Dat betekent op de persoon toegesneden zorg, maar om die te kunnen leveren zijn gegevens nodig zodat elke patiënt de juiste behandeling krijgt. Die zijn op zich beschikbaar bij partijen als ziekenhuis, huisarts en verzekeraar, maar kunnen of mogen niet worden gedeeld. Door gebruik te maken van Secure Multi-Party Computation (SMPC), een technologie om versleuteld te kunnen rekenen aan data, is dat probleem te ondervangen.

Anonieme analyses

De oplossing waaraan het consortium werkt, is het kunnen maken van statistische berekeningen op basis van afzonderlijke datasets zonder persoonlijke informatie te onthullen of te delen. Inmiddels is er een zogeheten Proof of Concept gebouwd om in de toekomst de kosteneffectiviteit van eHealth apps te kunnen aantonen. Zowel voor de patiënt, de zorgverlener als de verzekeraar zijn de uitkomsten van belang omdat het bijvoorbeeld onnodige behandelingen kan voorkómen en kosten bespaart. TNO heeft hierbij ook blockchain technologie ingezet om controle te houden op wie welke statistische analyses uitvoert en welke datasets worden gebruikt. Gegevens worden nooit gedeeld tussen partijen. Zo zijn er uitspraken te doen over verbanden binnen data van verschillende partijen terwijl de individuele patiëntgegevens onzichtbaar blijven.

Zorginnovaties sneller naar de markt

Er zijn plannen voor een tweede praktijkproef waarbij echte patiëntgegevens worden gebruikt. De proef is nodig om het platform verder op te schalen en marktintroductie dichterbij te brengen. Door de methode breed in te zetten in de zorg zijn aanzienlijke kostenbesparingen te behalen. De kosteneffectiviteit van zorginterventies wordt momenteel vooral aangetoond via wetenschappelijke studies, die zeer tijdrovend en duur zijn. CareForData kan door het combineren, ontsluiten en aggregeren van data ook bewijs van effectiviteit leveren. Niet alleen eenmalig, maar zelfs continue. Door de validatie zijn zorginnovaties ook veel sneller en goedkoper naar de markt te brengen. Verder zijn onderbouwde uitspraken te doen of en welke apps voor welke groep effectief zijn.


TNO gaat graag in gesprek met partijen die in deze veelbelovende oplossing willen investeren of die hieraan als zorgverlener, verzekeraar of andere betrokkene willen bijdragen.

TNO Insights

Veilig data delen in de zorg met behoud van privacy

11 februari 2020
Digitale zorg lijkt veelbelovend. Een voorbeeld hiervan is een coachingsapp, ontwikkeld door een ziekenhuis die op unieke wijze een patiëntengroep met prikkelbaar darmsyndroom ondersteunt. De patiënten... Lees verder
Contact

Eddy Zwier, MSc

  • Technology transfer
  • Startups
  • Spin-offs
  • Corporate venturing

Volg TNO op social media

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.