Het door TNO en TU Delft opgerichte QuTech, wereldwijd koploper in onderzoek naar quantumtechnologie, toont zich de afgelopen jaren ook kraamkamer van nieuwe bedrijven. Een door QuTech ontwikkelde technologie met mogelijke marktpotentie is NetSquid,  een geavanceerde simulator om quantumnetwerken te ontwerpen en te testen. Dit is een groeiende markt omdat de focus van het onderzoek naar een quantuminternet zich de komende jaren van de academische wereld naar industriële toepassingen zal verplaatsen. Simulatie is daar een onmisbare schakel in.

Hoge verwachtingen

De markt heeft hoge verwachtingen van quantumcomputing en quantumnetwerken, maar de technologie en de benodigde infrastructuur moeten zich de komende jaren nog bewijzen. En omdat het onderzoek zich nog in een vroeg stadium bevindt, zijn academici en marktpartijen voorlopig aangewezen op demonstrators en pilotprojecten. NetSquid is simulatiesoftware waar binnen QuTech jaren aan is gewerkt. Sinds vorig jaar is het publiekelijk beschikbaar voor wetenschappelijke gebruikers.

Ingezet bij Europees onderzoek

In Europees verband speelt NetSquid al een belangrijke rol in de Quantum Internet Alliance (QIA) die deel uitmaakt van het European Quantum Technologies Flagship. Dit is een EU-programma waarvoor een miljard euro beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek om quantumtechnologie van het lab naar de markt te brengen. Ook is NetSquid als modellering en simulatie tool ingezet voor het initiatief European Quantum Communication Infrastructure.

Het doel hiervan is een ultra veilig en veelzijdig pan-Europees quantuminternet te realiseren om de economie te stimuleren en de samenleving te beschermen tegen cyberaanvallen. In ons land is er in het Nationaal Groeifonds in het voorjaar van 2021 een bedrag van ruim 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versterken van de Nederlandse quantumsector.

Van lab naar praktijk

Terwijl er al veel voortgang is geboekt op het gebied van quantumnetwerken, staat de ontwikkeling van een quantuminternet, zoals bijvoorbeeld de Europese Commissie voor ogen staat, nog in de kinderschoenen. Dat moet het mogelijk maken om zowel volledig veilig te communiceren als quantumapparaten, met name quantumcomputers en quantumsensors, met elkaar te verbinden, waardoor een reeks van nieuwe toepassingen mogelijk worden.

Voor het zover is, moet het traject van lab naar praktijk worden overbrugd en daarvoor zijn simulaties essentieel. NetSquid loopt met haar simulator voor op de markt en is voor bedrijven en overheidsinstellingen de ideale omgeving om te experimenteren met quantumnetwerken. Te denken valt aan telecombedrijven, financiële instellingen, meteorologie, Defensie of welke partij ook die belang heeft bij zulke geavanceerde netwerken en de bijbehorende baanbrekende toepassingen.

TNO gaat graag in gesprek met academische en marktpartijen die aan de wieg willen staan van quantumtechnologie en de veelbelovende toepassingen daarvan.

Meer weten over quantuminternet?

E-mail ons
Contact

Drs. Rolph Segers MSc

  • Technology Transfer
  • Startups
  • Spin-Offs
  • Corporate Venturing