Van de kinderen in de leeftijd tot vijftien jaar kampt meer dan zes procent met angsten, hyperactiviteit of andere problemen die hen ernstig belemmeren in hun functioneren. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft tot taak psychosociale problemen bij kinderen in een vroeg stadium te onderkennen. Daarbij zijn vragenlijsten een belangrijk hulpmiddel. TNO heeft een methode ontwikkeld, Psycat, om online met zo min mogelijk vragen een optimaal resultaat te behalen. Beter voor kind en ouder.

Lees het infoblad over Psycat

Download

Slimme algoritmes

Psycat maakt gebruik van CAT, computerized adaptive testing, een techniek om aan de hand van antwoorden die ouders online op vragen over hun kind geven in te schatten hoe groot de problemen mogelijk zijn. Door TNO ontwikkelde algoritmes berekenen steeds de meest logische vervolgvraag. Zo ontstaat uiteindelijk een lijst met een beperkt aantal relevante vragen. Onnodige vragen blijven achterwege. Dat betekent niet alleen tijdwinst maar vooral nauwkeuriger uitkomsten over de werkelijke problematiek van het kind. De zorgprofessional krijgt de resultaten in een makkelijk leesbare grafische visualisatie gepresenteerd.

Bruikbaar in de praktijk

Psycat is aanvankelijk door TNO voor onderzoeksdoeleinden ontwikkeld. Inmiddels is het een veel gevraagd instrument om psychosociale problemen van kinderen goed in beeld te krijgen en hen zodoende tijdig te kunnen ondersteunen. Het instrument heeft zich bewezen in de jeugdgezondheidszorg. Daar was het in eerste instantie ook voor bedoeld, omdat de JGZ tot taak heeft de gezondheid, lichamelijke, psychosociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren te bevorderen. Daarvoor zien ze bijna alle kinderen op vaste routine contactmomenten in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Maar ook hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en huisartsen kunnen hun cliënten en patiënten helpen door gebruik van Psycat. Er is een versie voor ouders van twee- tot vierjarigen en een voor de leeftijdsgroep zeven tot twaalf.

Vervolgtraject

Nu de wetenschappelijke ontwikkeling van Psycat vrijwel is afgerond en het voor vroegsignalering zijn waarde in de praktijk heeft aangetoond, is het moment daar dat een commerciële partij de activiteiten gaat voortzetten. TNO kan als mede-aandeelhouder en kennispartner betrokken blijven. Daarbij is het van wezenlijk belang dat Psycat organisatorisch goed aansluit op de zorgpraktijk, inclusief digitaal dossier.

TNO gaat graag in gesprek met commerciële partijen die Psycat voor de zorg beschikbaar willen maken.

Contact