MODELLEN VOOR DATA-UITWISSELING LAAGDREMPELIG TOEGANKELIJK

In veel sectoren wordt nagedacht over en stappen gezet in het delen van data in de keten. Samenwerking met collega-bedrijven kan leiden tot nieuwe markten, efficiency en kostenbesparing. Datamodellen bieden hier uitkomst: afspraken welke data op welke manier tussen partijen gedeeld mag worden. TNO heeft die modellen op een hoger plan getild door ze laagdrempelig toegankelijk te maken.

Behoefte aan ondersteuning

In veel branches signaleren wij de behoefte aan ondersteuning voor het verantwoord delen van data op zo’n manier dat bedrijven daar snel en makkelijk mee uit de voeten kunnen. Daarop hebben we een platform ontwikkeld dat ondersteuning biedt voor het vormgeven van afsprakenstelsels. Semantic Treehouse wordt inmiddels door verschillende organisaties gebruikt, onder meer waar het gaat om e-procurement.

Overzicht

Semantic Treehouse is een webapplicatie voor het ontwikkelen, delen en beheren van datamodellen. Gebruikers behouden overzicht, omdat codelijsten, veranderverzoeken, besluiten en vragen aan het datamodel gekoppeld zijn. Alle aspecten van het administratief proces zijn met alle onderlinge verbanden in het model vastgelegd.

Cruciale ondersteuning

Met de opmars van kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmes wordt besluitvorming steeds meer geautomatiseerd. Beslissingen zijn in toenemende mate gebaseerd op big data. Gezamenlijke afspraken tussen bedrijven binnen sectoren of systemen binnen multinationals over de betekenis van de onderliggende data zijn daarom belangrijk. Semantic Treehouse biedt cruciale ondersteuning voor het vormgeven van afsprakenstelsels. Het product heeft ook buiten Nederland potentie, gezien de internationale aard van standaardisatie.

Eerste gebruikers

In Nederland maken nu enkele grote organisaties op dit gebied gebruik van Semantic Treehouse. Dat zijn Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche (SETU), Standaardisatie Platform eFactureren en Smart Connected Supplier Network, een initiatief in de high-tech maakindustrie. Daarnaast zetten de Stichting Simpler Invoicing en Stichting Uniforme Transportcodes (SUTC) dit product in.

Wij gaan graag in gesprek met partijen die de technologie naar de markt willen brengen.

Bent u geïnteresseerd?

Neem contact met ons op.

e-mail
Contact

Eddy Zwier, MSc

  • Technology transfer
  • Startups
  • Spin-offs
  • Corporate venturing