Het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel duurt al gauw een jaar of tien en kost vele miljarden. Vaak blijkt pas in de laatste klinische fase dat de gebruikte stoffen niet afdoende werken of tot ongewenste bijwerkingen leiden. Kapitaalvernietiging is het gevolg. TNO heeft een platform ontwikkeld, TargetTri, om al in een vroeg stadium de risico’s op ongewenste effecten te inventariseren. Dat verlaagt de faalkans aanzienlijk.

In vroeg stadium

Het webbased platform voorziet in de behoefte bij farmaceutische bedrijven in een vroeg stadium inzicht te krijgen in mogelijke bijwerkingen tijdens de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel. Dat begint bij het kiezen van het eiwit, het drug target, in het menselijk lichaam dat op het medicijn moet reageren. Daardoor wordt een ziekteproces geremd of worden andere biologische processen gestimuleerd.

Data kunnen interpreteren

Voor het kunnen inschatten van risico’s op bijwerkingen maakt TNO al langer rapportages, zogeheten Target Safety Assessments (TSA), die de risico’s van nieuwe drug targets in kaart brengen op basis van literatuur en andere publiek beschikbare gegevens. Dat proces hebben we nu verder geperfectioneerd. We verzamelen niet alleen relevante data uit allerlei bronnen maar kunnen die ook interpreteren, zodat de risicoanalyse goed is onderbouwd. Kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning zijn hierbij essentieel.

Breed palet aan expertises

TNO zet een breed palet aan expertises in die het TargetTri platform uniek maken. We zetten tekst- en datamining in om de juiste informatie te vergaren en die te extrapoleren en te structureren. Onze toxicologen kennen de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en relevante bronnen. Vanuit de systeembiologie bestuderen we de interacties tussen eiwitten en de effecten daarvan. Ook het vakgebied computational chemistry levert hier belangrijke bijdragen.

Efficiënter, effectiever en goedkoper

Door het helemaal naar voren halen van de analyse van mogelijke bijwerkingen maakt TargetTri de zogeheten drug discovery pijplijn veel efficiënter, effectiever en goedkoper. De farmaceutische industrie krijgt namelijk al aan het begin van het traject inzicht in de werking en risico’s van de gekozen drug targets. Verschillende farmaceutische bedrijven hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van TargetTri en gebruiken het inmiddels in hun onderzoek.

Neem contact op

Interesse in TargetTri's activiteiten of investeren in het commercialiseren van het platform?

Contact opnemen
Contact

Eddy Zwier, MSc

  • Technology transfer
  • Startups
  • Spin-offs
  • Corporate venturing