De Nederlandse bouwsector loopt voorop in het gebruik van ‘Bouwwerk Informatie Modellering’ (BIM), waarbij het werken met data en computermodellen centraal staat.

Internationale bouwmarkt veroveren met TNO-tools

Door deze BIM methode op de juiste manier te gebruiken wordt het bouwproces efficiënter en goedkoper en de gebouwen kwalitatief beter en duurzaam. In het buitenland blijkt de bouw hieraan grote behoefte te hebben. BIM Toolset BV, een spin-off van TNO, gaat daarom de internationale markt op.

Praktische tools

TNO stond aan de wieg van BIM en is internationaal richtinggevend op gebied van data, technologie en toepassingen in de bouwsector. Binnen BIM zijn verschillende praktische tools gebouwd waardoor bedrijven hun processen kunnen verbeteren en ook doelmatiger kunnen samenwerken met partners in grote projecten. Eén daarvan is de BIM Quickscan die bedrijven inzicht verschaft op welke manier zij de Quickscan het beste voor welke doeleinden kunnen inzetten.

Combineren en simuleren

De Nederlandse bouwsector, van architecten tot bouwbedrijven en toeleveranciers, is er het afgelopen decennium in geslaagd internationaal een koppositie te veroveren als het gaat om werken met data. Met BIM is alle denkbare data rond de bouw in computermodellen te verwerken: het ontwerp met alle details, planning, gebruikte materialen, kostencalculatie en meer. Verschillende datasets zijn te combineren, weergave en bewerking is in zowel 2D als 3D mogelijk en er zijn tal van varianten te simuleren.

Internationale markt

Na het ontwikkelen van deze instrumenten die in de praktijk hun toegevoegde waarde hebben bewezen, is het aan BIM Toolset ze op de markt te zetten en zo de innovaties in de bouwsector in Europa en daarbuiten te bevorderen. Per land zal dat gebeuren via gecertificeerde adviseurs die de lokale markt bedienen.