Industrie, energie, verkeer, landbouw, gebouwde omgeving: in alle sectoren moet de uitstoot van CO2 omlaag om de klimaatdoelen te halen.

Wil je een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen?

Neem dan contact op met Carbyon

e-mail

Minstens zo interessant is het bereiken van negatieve emissies. Het is mogelijk om CO2 uit de lucht te halen en dit met speciale technieken onder de grond op te bergen. Dit is echter omslachtig, kost veel energie en is erg duur. TNO heeft nu een methode ontwikkeld die deze nadelen ondervangt.

Bouwsteen voor producten

CO2 uit de lucht halen is belangrijk om de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen. Daarnaast zijn CO2 moleculen ook bruikbaar als bouwstenen voor elke brandstof of chemische stof. De petrochemische bedrijven zijn dan ook geïnteresseerd omdat ze de CO2 uit lucht willen gebruiken voor de productie van groene en circulaire brandstoffen, zoals kerosine voor de luchtvaart, die nu per jaar zo’n miljard ton CO2 uitstoot.

Unieke combinatie

TNO heeft een machine ontwikkeld die CO2 uit de lucht kan halen. Deze innovatie is een unieke combinatie van dunne film technologie en mechatronica. Het afvangen van CO2 uit de lucht kost met de gangbare energieverslindende technieken zo’n zeshonderd euro per ton. De TNO methode brengt dat terug tot ongeveer vijftig euro. De super dunne poreuze film van een paar micron dikte adsorbeert de CO2 heel effectief,  terwijl er nauwelijks energie voor nodig is.

Emissies terug naar pré-industrieel niveau

De wereldwijde emissie van CO2 in de atmosfeer bedraagt een duizelingwekkende 35 miljard ton per jaar. Uiteindelijk moet het mogelijk zijn de 400 ppm CO2 (parts per million) in de atmosfeer terug te brengen naar het pré-industriële niveau van 300 ppm.

Optelsom van oplossingen

Het verminderen van de uitstoot, het op grote schaal produceren van groene waterstof, het ontwikkelen van biobrandstoffen, de inzet van biomassa én het uit de lucht halen van CO2 brengen oplossingen voor een duurzaam energiesysteem dichterbij.

Voor meer informatie ga naar de website

Website Carbyon